Paminklas Vytautui Didžiajam.

Saldūs darbo vaisiai Viekšniuose (Mažeikių r.) noksta ištisus metus. Tarsi bitės aviliuose miestelio gyventojai dirba daug ir nuoširdžiai. Užtat čia išsaugotas architektūros, archeologijos, istorijos, technikos ir kultūros paveldas. Iš šio krašto kilę nemažai žinomų žmonių, tarp jų – broliai Biržiškos. Matyt, meilė savo kraštui, atkaklus darbas, veržlumas ir lyderystė užkoduota viekšniškių genuose.

Praeitis įkvepia

Viekšniai – trijų XX a. Lietuvos profesorių tėviškė: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, lietuvių literatūros ir tautosakos tyrinėtojo Mykolo Biržiškos, lietuvių kultūrologo bei knygotyros pradininko Vaclovo Biržiškos ir vieno iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, matematiko Viktoro Biržiškos. Profesorių darbai įkvėpė 1990 m įsteigti Biržiškų draugiją. Ją įkūrė tuometinė Viekšnių kultūros namų bitelė Regina Saladžiuvienė. Nuo 1991-ųjų draugijai ir miestelyje veikiantiems daktaro Antano Biržiškos vardo sveikatos namams vadovauja gydytoja Aušrelė Gurauskaitė. Draugijos narių pastangomis 1995 m. pastatytas paminklas Biržiškų šeimai, 2008-aisiais atkurtas Biržiškų gimtasis namas, jame įrengta ekspozicija ir miestelio biblioteka, kur repetuoja ir folkloro ansamblis „Poilsėlis“.

Nuo šių metų miestelis leidžia savo laikraštį „Viekšnių žinios“, kurio pirmasis numeris pasirodė minint 135 metų M.Biržiškos sukaktį. Ta proga Viekšniuose lankėsi ir M.Biržiškos anūkė Venta Barauskaitė-Leon, gyvenanti JAV.

Paminklas Biržiškų šeimai (1995 m.).

Paminklas Biržiškų šeimai (1995 m.).

Savo meilę tėviškei viekšniškis kraštotyrininkas Bronislovas Kerys įprasmino ilgus dešimtmečius rinkdamas medžiagą apie Viekšnių kraštą. 2007 m. jis parengė bibliografijos DVD su 5 534 puslapiais tekstinės medžiagos.

Prieš keletą metų dėl laimingo atsitiktinumo buvo rastos viekšniškio fotografo Jono Kinčino nuotraukos (1900–1964 m.), kuriose įamžintos „Viekšnių kronikos“. Vaistinės muziejuje galima išvysti 80 atkurtų XX a. nuotraukų.

Iš Viekšnių kilęs klasikas Juozas Erlickas, dramaturgas Juozas Miltinis, tautodailininkas Juozas Rušinas, skulptorius Juozas Pundzius ir daugelis kitų žinomų šalies žmonių. Beje, nuo seno Viekšniuose gyveno aukšto ūgio ir gražūs vyrai, kurie carienės Jekaterinos laikais buvo imami tarnauti į reprezentacinį pulką Peterburge.

Miestelis vilioja turistus. Čia sutikti palangiškė Vita Montvydienė ir Žemaičių draugijos pirmininkas Augustis Narmontas teigė, kad Viekšniai yra vienas garsiausių Lietuvos miestelių. Vien trys broliai Biržiškos ką reiškia! Būtent prie paminklo Biržiškoms stabteli vilniečiai senjorai Virginija ir Vincentas Šmailiai, specialiai atvykę aplankyti miestelio, apie kurį neseniai girdėjo radijo laidoje.

Beje, šiemet Viekšniai mini ir 225 metų Magdeburgo teisių suteikimo – savivaldos sukaktį.

Gydytoja A.Gurauskaitė džiaugėsi Biržiškų draugijos darbais bei restauruotu Biržiškų šeimos namu.

Gydytoja A.Gurauskaitė džiaugėsi Biržiškų draugijos darbais bei restauruotu Biržiškų šeimos namu.

Apie kasdienybę

Emigracija neaplenkė ir Viekšnių. Registruotų seniūnijos gyventojų 1 000 mažiau nei 2011 m. – dabar jų likę apie 4 500. Tiesa, pastaruoju metu dalis bandžiusiųjų laimės ieškoti svetur grįžta, o norintieji dirbti gali rasti darbą ir čia. Atstumas šiais laikais – ne kliūtis, pvz., kas rytą į miestelį atvyksta vienos įmonių grupės autobusiukas ir nuveža jos darbuotojus į Plungėje esančią darbovietę .

Seniūno pavaduotojas Algimantas Kiudulas pasidžiaugė, kad vietos verslininkai įdarbina vis daugiau gyventojų, prisideda prie miestelio gerovės. Vienos įmonės vadovas viekšniškis Vitalijus Plastininas padovanojo miesteliui stebėjimo kameras, kurios Viekšnių centre veikia visą parą. Taip pat jo iniciatyva jau 7 kartą rengiamas Viekšnių ralis. Šiemet renginys sulaukė daugiau kaip 50 ekipažų iš 6 valstybių. Pagrindinę taurę įsteigė klebonas Kęstutis Zybartas.

Per penkerius metus Viekšniai panaudojo daugiau kaip 7 mln. ES lėšų, jos buvo skirtos centrinei gatvei renovuoti, šaligatviams, poilsiavietei, viešajam tualetui, estradai įrengti. Taip pat sutvarkyti du centrinės gatvės namai, kuriuose dabar įrengti Mažeikių rajono socialiniai būstai. Didžiausias seniūnijos vykdytas projektas – atnaujinti valymo įrenginiai. Antrame ES lėšomis finansuojamame etape planuojama sutvarkyti Vytauto, Žalgirio, Mažeikių gatves, Biržiškų gatvėje pastatyti Vilties kryžiaus kavalierių bei Viekšnių valsčiaus savanorių memorialines lenteles. Kartu su Ventos regioniniu parku ketinama įrengti Vandens taką už gimnazijos teritorijos.

Viekšniškiai džiaugiasi, kad šiemet net ketvirtadaliu pavyko sumažinti rizikos šeimų skaičių.

Viekšnių bendruomenė stengiasi išsaugoti technikos paminklą Viekšnių malūną

Viekšnių bendruomenė stengiasi išsaugoti technikos paminklą Viekšnių malūną

Klesti senieji amatai

2016-aisiais Lietuvos kalvių kalviu pripažintas Česlovas Pečetauskas, prieš 10 metų atsikėlęs į uošviją Viekšniuose, maloniai stebina savo darbais. Sumanymams pats ieško rėmėjų ir drauge su bendraminčiais pluša iš širdies. Jo dėka miestelyje įrengtas Šv. Florijono skveras, atstatyta istorinė Švč. Mergelės Marijos koplytėlė prie bažnyčios, atidaryta paukščiukų galerija „Neišskrendantys paukščiai“, pastatytas koplytstulpis bažnyčios šventoriuje 600 metų žemaičių krikštui atminti. Menų mokykla džiaugiasi unikaliais smuiko raktų raštais puoštais turėklais, lyra ir molbertu padabintais suoliukais. Atnaujinti pagrindiniai naujųjų Viekšnių kapinių vartai. Šiemet prie estrados pastatytas paminklas „Viekšnių stygos“. Dabar kalvis rengia projektą progimnazijai atminti. Paklaustas, iš kur semiasi tiek jėgų ir idėjų, Č.Pečetauskas plačiai nusišypso: „Tik iš didelės meilės darbui ir kalvystės amatui.“ Amato subtilybių A.Pečetauskas moko kalvio specialybę pasirinkusius Mažeikių rajono Viekšnių politechnikos mokyklos mokinius.

Viekšiniškių mylimas kalvis Č. Pečetauskas

Viekšiniškių mylimas kalvis Č. Pečetauskas

Viekšniuose gyvena dar vienas kalvis Algirdas Stonkus, kurio tėvas ir senelis buvo Viekšnių kalviai, o jo paties sūnūs savo darbais žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Nuo seno viekšniškiai buvo žinomi kaip puikūs puodžiai, jų aistra moliui tebeliepsnoja ir šiandien. Jau 11 metus miestelio kultūros namai organizuoja respublikinę Molio šventę. Tradiciškai per Žolines Viekšniuose susiburia šio amato gerbėjai iš visos Lietuvos. Negailėdamas laiko ir jėgų, keramikos paslaptimis dalijasi Vitalijus Baltutis, gimnazijos bei menų mokyklos mokytojas. Molio lipdymas žavi ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius – pastariesiems kas savaitę rengiamos keramikos pamokos menų mokykloje.

Penktadieniais menų mokykloje susitinka keramikos puoselėtojai.

Penktadieniais menų mokykloje susitinka keramikos puoselėtojai.

Dūzgiantys aviliai

Viekšnių Šv. Jono krikštytojo parapijoje ištisus metus veikia maltietiškas vaikų dienos centras. Čia po pamokų pamaitinami ir prižiūrimi visi 7–14 metų parapijos vaikai. Vaikų dienos centras įsteigtas projekto lėšomis, o dabar jį palaikyti padeda savanoriai ir darbštusis parapijos klebonas K.Zybartas, besisukantis bažnyčios atnaujinimo darbuose.

Tame pačiame centre susitinka ateitininkų draugijos, kitąmet minėsiančios jau 20 veiklos metų, nariai. Negailėdamas nei laiko, nei energijos ją sutelkė viekšniškis tikybos mokytojas, o dabar jau ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys Paulius Auryla. Šiemet dar buriamas skautų būrys bei jaunimo šlovintojų grupė. Taip pat miestelyje veikia Šaulių organizacija.

Vaikams palikus patalpas, į centrą renkasi gausus būrys Bočių draugijai priklausančių senjorų. Jie yra subūrę kapelą, organizuoja vakarones, ekskursijas. Jau keletą metų Viekšniuose veikia ir trečiojo amžiaus universitetas, draugėn suburiantis arti 40 klausytojų.

Vieksniškio fotografo Jono Kinčino nuotraukos 1900-1964 m., kuriose įamžintos Viekšnių kronikos.

Vieksniškio fotografo Jono Kinčino nuotraukos 1900-1964 m., kuriose įamžintos Viekšnių kronikos.

Dar vienas miestelio avilys – Vinco Deniušio menų mokykla. Uolus darbas bei atsidavimas vaikų ugdymui, bažnyčios chorui matomas vadovo Vitalijaus Lizdenio veikloje. 1994 m. įsteigtoje muzikos mokykloje šiandien veikia dar ir keramikos, teatro bei choreografijos skyriai.

Kultūros centre dirba 11 žmonių. Birutė Švažienė jam vadovauja jau 37 metus. Veikia mėgėjų teatras, mišrus ansamblis „Vinkšna“, modernizuoto folkloro grupė „Votap ta ta“, liaudiškos muzikos kapela „Virventa“.

Stipri bendruomenė

Veiklusis klebonas K.Zybartas palaikė idėją įkurti Viekšnių bendruomenę, organizavo ekskursiją į kitas parapijas pasižiūrėti jų veiklos. Šiandien bendruomenė jungia per 150 aktyvių narių. Kaip sakė jos pirmininkė Genovaitė Čiužienė, bendruomenės tikslas – sutelkti visas seniūnaitijas bendram darbui. Šiuo metu didžiausias bendruomenės rūpestis – išsaugoti griūvantį miestelio simbolį Viekšnių vandens malūną, turintį valstybės saugomo technikos paminklo statusą.

Susitikimų metu gimsta nauji projektai, įvertinami miesteliui nusipelnę žmonės. Bendrija šiais metais įsigijo 10 porų šiaurietiško ėjimo lazdų ir kvies miestelio gyventojus sportuoti. O sportas viekšniškiams artimas. Viekšnių gimnazijos vadovo Rimanto Griciaus dėka įrengtas modernus stadionas. Tai mėgstama ne tik sporto, bet ir visų susitikimo vieta.

Viekšnių bendruomenė linksmai švenčia tradicines šventes .

Viekšnių bendruomenė linksmai švenčia tradicines šventes .

Lankytinos vietos

 • Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1854 m.) (remontuojama)
 • Šv. Sergejaus Radonežiečio cerkvė (1875 m.)
 • Senosios kapinės
 • Aviacijos pradininko A.Griškevičiaus muziejus
 • Senosios Viekšnių vaistinės muziejus (1860 m.) ir vaistažolių sodas
 • Profesorių M.V.V.Biržiškų memorialinė ekspozicija autentiškuose Biržiškų namuose
 • Privati Sniegenos Chriščinavičienės galerija „Sniegenos giesmė akmenėliui“
 • Viekšnių malūnas (1897 m.), technikos paminklas
 • Kabantis tiltas
 • Virvytės ir Ventos santaka
 • Juodasis (Meilės) akmuo (apie 2 km nuo Viekšnių centro)
 • Paminklas Vytautui Didžiajam (1930 m.)
 • Paminklas Biržiškų šeimai (1995 m.)
 • Dr. A.Biržiškos sveikatos centras (1939 m. pastatas)
 • Šv.Florijono skveras
 • Galerija „Neišskrendantys paukščiai“centrinėse Viekšnių gatvėse
 • Paminklas „Viekšnių stygos“

 

Rasa Kulvietienė