A. Barzdžiaus nuotr.

Paramos paraiškas bei mokėjimo prašymus pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones, nuo 2021 m. sausio 4 d. iki vasario 1 d. galima bus teikti ir elektroniniu paštu, pasirašius saugiu elektroniniu parašu.

Dar viena  naujovė – pakeistas Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių 5 priedas, atsisakant grafos, kurioje bitininkas turėdavo pasirašyti, įvesta atsižvelgus į įvestus asmenų judėjimo ribojimus dėl epideminės COVID-19 situacijos.

Paramą gali gauti bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos.

2021 m. Programos priemonėms įgyvendinti iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirta – 974 228 Eur.