A. Šimanauskas: "Nepalyginti lengviau dirbti turint naują įrangą".

Bitininkas Algirdas Šimanauskas (Radviliškio r.), laikantis iki 140 bičių šeimų, ūkį aptarnauja kartu su žmona Sidone. Padvigubinti bityną jiems padėjo Europos Sąjungos parama pagal 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ bei už atkeliavusias lėšas įsigyti našūs įrenginiai.

Padvigubino bityną ir darbo našumą

A.Šimanauskas ES paramą gavo kaip smulkusis ūkininkas – ūkio plėtrai jam buvo skirta 15 tūkst. eurų. Ūkio bazės atnaujinimas Šimanauskams iš viso atsiėjo 18 tūkst. eurų. Šiemet bitininkas jau pradeda skaičiuoti ketvirtuosius metus, kai naudojasi nauja įranga ir gali pasidalyti patirtimi su kitais.

Gavęs paramą, Radviliškio krašto bitininkas įsigijo didelę žiedadulkių džiovyklą. Darbus palengvino moderni produkcijos fasavimo linija, bičių pienelio rinktuvas, medaus koštuvas-separatorius. Be to, ūkio šeimininkas už paramos lėšas nusipirko didelį galingą medsukį, valdomą elektrinės programos.

„Dabar aš dvigubai greičiau galiu išsukti medų – atakiuoju ir kartu suku medų. Labai patogu, galiu dirbti vienas, be niekieno pagalbos. Žmona Sidonė turi savo darbų barą – ji fasuoja medų, tai vėl atskira procedūra prie fasavimo linijos“, – apie darbų pasidalijimą ir paspartėjusius tempus pasakojo bitininkas Algirdas, kuriam dabar 67 metai.

Bičių augintojas teigė, kad gavęs paramą ir įsigijęs naujų įrenginių padvigubino ūkio apimtis bei padidino darbo našumą. Sutuoktiniai dabar aptarnauja net 8 bitynus, kuriuose nuolat gyvena apie 130–140 bičių šeimų (kartu su jaunomis bičių šeimelėmis).

„Džiaugiuosi neišpasakytai. Nepalyginti lengviau dirbti turint naują įrangą. Medsukis pagamintas iš nerūdijančio plieno, taigi pagerėjo produkcijos kokybė. Dirbant su naujos kartos vaško lydytuvais, vaškas labai gerai atsisluoksniuoja. Mes nesunkiai sugebame aptarnauti 130 šeimų. Tai yra pažangos pagrindas. Prieš tai turėjome perpus mažiau bičių šeimynėlių. Įrangą naudojame jau ketvirtą sezoną, viskas kol kas puikiai veikia“, – pažangiomis technologijomis džiaugėsi radviliškietis bitininkas.

Praplėtė asortimentą

Ūkio šeimininkas Algirdas ūkininkų turgeliuose Kaune, Vilniuje, Radviliškyje, kitose Lietuvos vietovėse prekiauja aukščiausios kokybės bičių produktais: medumi, pikiu, žiedadulkėmis, įvairios formos vaško žvakėmis, bičių duonele. Dabar pirkėjams jis gali pateikti įvairesnės ir geresnės kokybės produkcijos negu anksčiau – pasiūlyti bičių duonos ir žiedadulkių mišinių, medaus su spanguolėmis.

Naujausios technologijos, anot A.Šimanausko, leidžia pasiekti visai kito lygio produkcijos kokybę, praplėsti asortimentą. „Pavyzdžiui, žiedadulkes reikia tą patį vakarą surinkti, išdžiovinti, nes kitaip jos praranda sveikatinimo savybes. ES paramos lėšomis įsigyta žiedadulkių džiovykla labai „pamačijo“. 38–40 laipsnių temperatūroje per 12–14 val. naktį žiedadulkės išdžiūsta, jos praranda maždaug iki 15–20 proc. drėgmės“, – džiovyklos privalumais džiaugėsi bitininkas.

Algirdas ragina ir kitus bitininkus ryžtis ir pateikti paraišką ES paramai gauti. Jo teigimu, tai, ką jis su žmona dabar turi, yra didžiulis proveržis. Jie dvigubai praplėtė bityną, bet nepajuto, kad pasunkėjo darbas. „Tiesiog nuostabus dalykas. Įranga iš nerūdijančio plieno, pagaminta laikantis visas ES taisyklių, reikalavimų. Tiesiog neišpasakytai geras dalykas“, – teigė ūkininkas.

Algirdas jau ketveri metai, kai išėjęs į pensiją, tačiau amžius netrukdo prižiūrėti bites ir pasiūlyti pirkėjams kokybiškos ir įvairios produkcijos. Jam smagu, kad dabar abu su žmona, irgi senjore, nesikviesdami nei vaikų, nei anūko, sugeba tokį didelį ūkį valdyti. Jų šeimos bičių aviliai aplinkui Radviliškį išsidėstę maždaug 5–10 km atstumu: jie išvežioti pas bičiulius ūkininkus į sodybas, kur geros sąlygos nešti medų, aplinkui neužteršta gamta. Šeimininkas tikisi, kad bitutės, įsikūrusios pamiškėje pastatytuose aviliuose, prineš iš miško žydinčių augalų medaus, kitos, apgyvendintos netoli rapsų laukų, avietyne, – kitokio medaus. Rūpestingas ūkio savininkas stengiasi bites apgyvendinti pamiškėse, ten, kur mažiau kelių. Anot jo, aplink Radviliškį yra daug gerų žmonių ir vietų bitutėms ganytis.

Nors šie metai kiek sudėtingesni, nes Radviliškio krašte pavasarį šilo lėčiau nei kitose Lietuvos dalyse, bet bitininkas nenusimena. Gegužei baigiantis ir jis pradės sukti šviežią medų, galbūt 10 dienų vėliau, nei pirmąjį medų išėmė bitininkai Prienų rajone, kur buvo šilčiau. „Netrukus ir aš turėsiu naujo sezono medaus“, – Algirdas buvo nusiteikęs optimistiškai.

Pasiteiravus, ar vyresnio amžiaus bitininkams dar perspektyvu pasinaudoti ES parama, A.Šimanauskas atsakė tuo neabejojąs. „Žinoma, įmanoma. Tik reikia drąsiai žengti. Sukaupti lėšų ir pateikti paraišką. Europinė parama – nuostabus dalykas. Mes galėjome rinktis įrenginius iš visos Europos: mūsų medsukis – iš firmos Lenkijoje, vaško lydytuvai – iš Slovėnijos firmos, fasavimo linija – iš Danijos, o žiedadulkių džiovykla – iš Lietuvos. Viską pasirinkome pagal savo ūkio nedideles apimtis“, – žengti pažangos keliu ragino Algirdas iš Radviliškio.

ES paramos dėka įsigijęs modernią įrangą, pirkėjams bitininkas gali pateikti ir geresnės kokybės produkcijos.

ES paramos dėka įsigijęs modernią įrangą, pirkėjams bitininkas gali pateikti ir geresnės kokybės produkcijos.

Parama smulkiesiems ūkiams

Iki gegužės 31 dienos smulkieji ūkininkai dar gali suskubti teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau Programa) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis ,,Parama smulkiesiems ūkiams“.

Šiais metais pagrindiniai reikalavimai paramos gavėjui išliko tie patys, kaip ankstesniais paraiškų surinkimo laikotarpiais – paramos pagal priemonę gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį. Paraiškas galės teikti ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, pagamintų ar išaugintų valdoje žemės ūkio produktų perdirbimu ir realizavimu. Pabrėtina, kad į paramą gali pretenduoti tik tie smulkieji ūkiai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur. Tačiau naujai patvirtintose taisyklėse numatyta itin svarbi nuostata – parama pagal šią veiklos sritį pareiškėjui gali būti teikiama tik vieną kartą per Programos įgyvendinimo laikotarpį, t. y. parama pagal veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ šiuo paraiškų surinkimo laikotarpiu galės būti skirta tik tiems smulkiesiems ūkininkams, kurie šiuo – 2014–2020 metų – programiniu laikotarpiu pagal veiklos sritį dar nėra gavę paramos.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Didžiausia išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – 15 tūkst. Eur. Paramos gavėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas verslo plane numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., pasiekti verslo plane numatytus veiklos plėtros tikslus bei vykdyti pelningą veiklą.

Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Kaip ir anksčiau, paramą numatyta mokėti 2 dalinėmis išmokomis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) bus išmokama po sprendimo skirti paramą (be mokėjimo prašymo pateikimo), o likusioji dalis (20 proc.) bus mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo ir tik tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. Išliko ir reikalavimas pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Priemonė finansuojama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Svarbiausi pakeitimai

Šiemet naujai patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse numatyta ir nemažai būsimiems pareiškėjams svarbių naujovių, viena jų – supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Taip pat atkreipiame dėmesį į kitus svarbiausius taisyklių pakeitimus.

Paraiškas planuojantiems teikti smulkiesiems ūkininkams svarbu žinoti, kad paramą numatyta skirti tik jei suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, jos susijusios su remiama veikla ir yra ne mažesnės negu prašomos išmokos dydis.

Vienas palengvinimų teikiantiems paraiškas – šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu nebebus reikalaujama teikti komercinių pasiūlymų tinkamoms finansuoti išlaidoms pagrįsti. Taip pat neliko reikalavimo su paraiška pateikti finansinės atskaitomybės dokumentų, tačiau būtina atkreipti dėmesį, jog į paramą pretenduojančio smulkiojo ūkio buhalterinė apskaita turės būti tvarkoma nuo pat paraiškos pateikimo dienos.

Naujose įgyvendinimo taisyklėse taip pat numatyta, kad nereikės kaip anksčiau pagrįsti kiekvienos investicijos finansavimo šaltinio, taigi pareiškėjui paliekama laisvė ir atsakomybė projektui reikalingų lėšų skolintis iš bet kurio jam priimtino finansavimo šaltinio.

Svarbūs ir su projekto įgyvendinimu susiję pakeitimai – nuo šiol paskutiniais verslo plano įgyvendinimo metais paramos gavėjas nebeprivalės pasiekti 2 proc. grynojo pelningumo, tačiau svarbu, kad veikla būtų pelninga. Atsisakyta reikalavimo apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą, tačiau įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų. Taip pat atsisakyta projektų kontrolės laikotarpio, tačiau pažymėtina, jog prisiimtų įsipareigojimų bus privalu laikytis iki bus išmokėtos visos lėšos.

 

LOGOspalv