Tauragiškis, lietuvių katalikų misijos Airijoje kapelionas, kunigas Egidijus Arnašius

Vakar B.Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko prisiminimų vakaras, skirtas Marcelei Kubiliūtei (1898-1963) – legendinei Lietuvos žvalgei, spaudos ir visuomenės veikėjai, 1950-1956 m. dirbusiai Tauragėje.

„Lietuviškąja Orleano mergele“ vadinama Marcelė Kubiliūtė – viena aktyviausių Vilniaus vadavimo sąjungos narių, Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinų, Šaulių žvaigždės kavalierė. Per nacių okupaciją ji gelbėjo žydus. Per sovietinę okupaciją po įkalinimų ir tremties rėmė tremtinius ir politinius kalinius. Marcelė Kubiliūtė meldėsi už Lietuvą Vilniuje, Aušros Vartuose. Palaidota Rasų kapinėse.

Renginys pradėtas Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, o vėliau persikėlė į B.Baltrušaitytės viešąją biblioteką, kur visuomenei pristatytas ir Marcelės Kubiliūtės portretas. Lietuvių katalikų misijos Airijoje kapelionas, kunigas Egidijus Arnašius, jį pristatydamas bibliotekos svečiams, papasakojo apie dailininko paieškas, iššūkius, su kuriais teko susidurti siekiant geriausio rezultato. Iš Airijos atgabentas Marcelės Kubiliūtės portretas buvo kurtas iš nespalvotos nuotraukos, jo dailininkas – Tom Byrne (Airija).

Pranešimą apie M.Kubiliūtę skaitė istorijos mokslų daktarė, Signatarų namų istorikė Vilma Bukaitė, mintimis apie šią iškilią asmenybę dalijosi ir sesuo Regina Edita Teresiutė, M.Kubiliūtės artimieji – Regina Rasikienė, Vytautas Pupšys.
Vakaro metu skambėjo lietuvių liaudies dainos ir užsienio klasikų kūriniai, kuriuos atliko kun. Egidijus Arnašius (violončelė), Zita Astrauskienė (smuikas) ir Virginija Rožukienė (kanklės).

Renginyje dalyvavo ir Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, buvęs meras Sigitas Mičiulis, generalvikaras kanauninkas Vilius Viktoravičius, Švč. Trejybės parapijos klebonas dekanas Marius Venskus, klebonas kan. Jonas Paulauskas, kunigas Mindaugas Stonys, klebonas Eduardas Semaška, klebonas Kęstutis Pajaujis.