Būsimieji kunigai su generalvikaru V. Viktoravičiumi, klebonu S. Šlepavičiumi ir jaunimu po pamaldų Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje.

Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Kristaus Karaliaus iškilmėje praėjusį sekmadienį dalyvavo būrys klierikų iš Telšių seminarijos parengiamojo kurso. Būsimieji kunigai tęsia pažintį su Telšių vyskupijos parapijomis. Jie lankėsi Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje ir Žadeikių koplyčioje.

Anksčiau Telšių seminarijos parengiamojo kurso klierikai lankėsi Gargždų parapijoje, bendravo su jaunimu, kitais parapijiečiais.

Ir šį kartą būsimų kunigų grupei vadovavo diakonas Valdemaras Širvinskij. Kartu atvyko ir Telšių vyskupijos kurijos generalvikaras Vilius Viktoravičius. Judrėnų bažnyčioje Mišias aukojo parapijos klebonas Stasys Šlepavičius su svečiu kunigu V. Viktoravičiumi.

Po pamaldų klierikai bendravo su parapijiečiais, pasakojo apie savo apsisprendimą rinktis dvasininko kelią, ragino melstis už pašaukimus, domėjosi, ar žmonės lankosi kaimo parapijų bažnyčiose. Šie žavėjosi jaunų žmonių pasiaukojimu kunigystei.

Klierikai taip pat dalyvavo Mišiose Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje bei Žadeikių koplyčioje. Jie taip pat apsilankė Ablingos lurde.

Asta GUSTIENĖ

banga,logo