Eiles Ona Butkevičienė skaitė poetų susiėjime prie Vinco Kudirkos paminklo Tauragėje. Eugenijaus Šalčio nuotrauka

Tokius jausmus išgyvena 96-uosius baigianti Ona Butkevičienė, rankose laikydama ką tik išleistą savo poezijos knygelę „Per ilgą, ilgą kelią“. Tai jau ketvirtoji Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ narės knygelė, prie kurios gimimo labiausiai prisidėjo literatas Eugenijus Šaltis. Jam poetė skiria pačius gražiausius padėkos žodžius.

– Tai reto nuoširdumo žmogus. Kaip savas, kaip giminė, – kalbėdama apie savo ką tik iš spaustuvės parvežtą ir jau vartomą knygelę pirmiausia minėjo Ona Butkevičienė. – Palaimą ir dėkingumą jaučiu. Tiek metų sulaukus ketvirtoji knygelė.

Lauksargių globos namuose gyvenanti poetė teigė didelių mokslų neragavusi, tad ir temos esančios iš gyvenimo.

– Kas atsitinka mano gyvenime, tas ir į kūrybą sugula. Jei mokslo daugiau turėčiau, gal ir temos būtų sudėtingesnės. Daug kas mano kūryboje „pajuodinta“. Nežinau, ar tai gerai, bet toks mano charakteris, – paklausta, kokios temos arčiau širdies, teigė poetė.

Ką tik išleista Onos Butkevičienės poezijos knygelė „Per ilgą, ilgą kelią“. Eugenijaus Šalčio nuotrauka

Kuria O.Butkevičienė nuo vaikystės. Nors mokslų didelių ir nebaigė, bet visada skaitė knygas, laikraščius. Sukaupė nemažą biblioteką. O 150 knygų poetė dovanojo Lauksargių globos namams.

– Tėvai draudė skaityti, nes pasislėpusi prie žvakės skaičiau, o jie bijojo, kad akių nesusigadinčiau, – prisiminė O.Butkevičienė.

Kad poezijos knygelė, išleista 70 egzempliorių tiražu, gimtų, didžiausią darbą atliko literatas Eugenijus Šaltis. Jis parengė projektą, gavo iš Tauragės savivaldybės lėšų – 228 eurų pakako, kad ketvirtoji poetės knygelė būtų išleista. Visus kitus darbus atliko savanoriai – Rita Toleikienė rinko tekstus, Regina Vaičaitienė maketavo, ji yra ir knygos viršelio autorė, Ieva Jucienė fotografavo.

– Man teko rūpintis redagavimu ir visais leidybos darbais. Esu dėkingas visiems pagalbininkams, be jų indėlio knyga nebūtų pasirodžiusi, – teigė E.Šaltis.

Literatas sugalvojo ir poezijos knygelei pavadinimą – „Per ilgą, ilgą kelią“.

– Atkreipiau dėmesį į vieną eilėraštį – „Ilgas kelias“, kuriame Onutė tarsi įvertina savo ilgą gyvenimą. Eilėraštis su potekste – jaučiamas filosofinis žvilgsnis į gyvenimą, paliečiama amžina mirties ir gyvenimo tema. Beveik visi poetai šia tema kuria, – sakė E.Šaltis.

Pagrindinės O.Butkevičienės eilių temos, pasak E.Šalčio, yra gamta, aplinka, aprašo poetė kiekvieną mėnesį.

– Ką mano, pastebi vaikštinėdama po Lauksargius, tas ir sugula eilėmis – ir delčia, ir mintys apie šunelį, kurį kasdien eina lankyti pas Lauksargiuose gyvenančius žmones, nes pati laikyti negali. Sudėlioja įspūdžius apie šventes, koncertus. Jaučiamas ir pasididžiavimas Lietuva. Trumpai, eina poetė koja kojon su gyvenimu, – apibendrino E.Šaltis.

Tiksli knygelės pristatymo data dar neaiški. Planuojama, kad visuomenei ji bus pristatyta viešojoje bibliotekoje Tauragėje.

– Tada knygelę ir padovanosime, visose bibliotekose, gal net ir mokyklose ją galės rasti visi norintys, – patikino literatas.

Ilgas kelias

Per ilgą, ilgą kelią
Aš einu namo
Ir juodi debesys
Užtemdė saulę.

Jau nesimato…
Ko siela rauda?
O aš su užverktom akim.

Kartais tamsi
Migla užtemdo
Ir mėnuo pro ją
Toks blankus.

Ir aš tuomet jau
Kelio nerandu:
Kelionėj darosi baugu.

Ona Butkevičienė

Raimonda ALYSIENĖ