Lietuvos rekordo diplomas įteiktas ilgiausiai gyvenančioms seserims dvynėms, buvusioms Drevinskaitėms.

Biržų rajoną pasiekė žinia iš agentūros „Factum“ apie naują Lietuvos rekordą.

Lietuvos rekordo diplomas įteiktas ilgiausiai gyvenančioms seserims dvynėms, buvusioms Drevinskaitėms.
Malvina Katrina Samulienė ir Jadvyga Ona Slabkevičienė gimė 1921 metų lapkričio 14 dieną. Jos yra ilgiausiai gyvenančios seserys dvynės Lietuvoje.

„Šiaurės rytai“ jau rašė, kad abi seserys gyvena pas savo dukteris. Viena Biržuose, kita Nemunėlio Radviliškyje.
Seserų ryšys labai stiprus. Jos abi nuolat susiskambina ir labai nori susitikti.
Jų gyvenimo įvykiai klostėsi panašiai. Net sirgdavo panašiu metu.
Štai ir dabar abi seserys vienu metu nesveikuoja.

Ilgą laiką agentūra „Factum“ negalėjo patvirtinti fakto, kad seserys – ilgiausiai gyvenančios dvynės. Mat artimieji niekaip negalėjo rasti gimimo metrikų.
Nemunėlio Radviliškio bažnytinės knygos buvo dingusios. Tik dabar paaiškėjo, kad jos Lietuvos valstybiniame istorijos archyve buvo saugomos Telšių vyskupijos kurijos archyve.
Kadangi šiuo metu didelė dalis archyvo suskaitmeninta, atsirado ir dvynių seserų bažnytinės registracijos dokumentai.

Jurgita Morkūnienė