R. Dovydėno pieš.

„Ar nemokamų atostogų laikotarpis įskaitomas į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti arba skaičiuojant nepanaudotų atostogų laikotarpį?“ – klausia Rimantė.

Atsako advokatų profesinės bendrijos „Balticlaw Pranckevičius, Valiulis ir partneriai“ advokatas Andrius Pranckevičius.

Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo darbo pagal darbo sutartį pradžios.

Darbo kodekso nuostatos patikslina, kad į darbo metams, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, tenkančių darbo dienų skaičių įskaitoma iki dešimt darbo dienų trukmės per metus suteiktos nemokamos atostogos, taip pat įskaitomos ir kitos darbo kodekse nurodyto termino suteiktos nemokamos atostogos, o konkrečiau:

darbuotojui, auginančiam vaiką iki keturiolikos metų, įskaitoma iki keturiolikos kalendorinių dienų;

neįgaliam darbuotojui, taip pat darbuotojui, auginančiam neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar slaugančiam neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, įskaitoma iki trisdešimties kalendorinių dienų;

vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvui jo pageidavimu įskaitomų atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, įskaitomas laikotarpis, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga;

darbuotojo santuokai sudaryti, įskaitoma iki trijų kalendorinių dienų;

darbuotojui dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, įskaitoma iki penkių kalendorinių dienų;

darbuotojui kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, – joje nustatytos trukmės.

Papildomai būtina pabrėžti, kad, nepaisant anksčiau nurodytų nuostatų, darbo kodeksas darbdaviui nedraudžia į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti įskaityti ir viso darbuotojui suteikto nemokamų atostogų laikotarpio. Ta pati tvarka taikoma ir skaičiuojant nepanaudotų atostogų laikotarpį.