R. Dovydėno pieš.

„Mano sunkiai sirgusios tetos turtas testamentu užrašytas slaugytojai (mano pasamdyta ji ją slaugė devynis mėnesius). Ar galiu testamentą užprotestuoti, kaip tai padaryti?“ – klausia Vilija iš Kauno r.

Atsako advokatų profesinės bendrijos „Balticlaw Pranckevičius, Valiulis ir partneriai“ advokatas Andrius Pranckevičius.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad testamentu kiekvienas asmuo savo pasirinkimu gali palikti visą savo turtą arba jo dalį vienam ar keliems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar šie asmenys yra paveldėtojai pagal įstatymą. Įstatymas taip pat numato teisę užginčyti testamentą toliau nurodyta tvarka.

Ieškinį dėl testamento ar atskirų jo dalių pripažinimo negaliojančiomis teisme gali pareikšti tik kiti įpėdiniai pagal įstatymą arba pagal testamentą, kurie turtą paveldėtų, jeigu testamentas ar atskiros jo dalys būtų pripažintos negaliojančiomis.

Pagrindas, kuriuo anksčiau nurodyti asmenys gali prašyti teismo pripažinti testamentą negaliojančiu, yra palikėjo pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Tokius sprendimus priima teismas, kai įpėdiniai įrodo, kad testamentas buvo surašytas asmens, kuris dėl psichikos sutrikimo negalėjo suprasti savo veiksmų. Negalioja ir toks testamentas, kurio turinys yra neteisėtas ar nesuprantamas. Dažniausiai, kai testamente yra įtraukta neteisėtų sąlygų ar jos prieštarauja viena kitai, negalima suprasti tikrosios palikėjo valios. Įstatymo nustatytiems asmenims taip pat suteikiama teisė kreiptis į teismą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu bendraisiais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, pvz., viešajai tvarkai, gerai moralei prieštaraujantis testamentas, testamentas, sudarytas dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo.

Tokiam ieškiniui teisme pareikšti yra nustatytas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, t. y. terminas, per kurį gali būti pareikštas ieškinys dėl testamento nuginčijimo. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo palikimo atsiradimo dienos arba nuo tos dienos, kai tapo žinoma, jog palikimas yra priimtas kito asmens.

Užginčijus testamentą, paveldima bendra tvarka pagal įstatymą. Paveldint pagal įstatymą, pirmąja eile lygiomis dalimis paveldi palikėjo vaikai. Jei jų nėra, antrąja eile lygiomis dalimis paveldi tėvai ir vaikaičiai. Jei ir jų nėra – trečiąja eile lygiomis dalimis paveldi seneliai ir provaikaičiai. Nesant šių, ketvirtąja eile lygiomis dalimis paveldi broliai, seserys, proseneliai, prosenelės. Tik nesant aukštesnių eilių paveldėtojų, penktąja eile lygiomis dalimis paveldi sūnėnai, dukterėčios, tetos ir dėdės.