Kęstučio Kadūno nuotr.

Ar žemės savininkai ir kiti žemės naudotojai privalo leisti kitiems asmenims prieiti prie paviršinių vandens telkinių pakrančių?

Atsako Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus vedėja Elva Druktenienė:

„Penkių metrų žemės juosta (esant vidutiniam vandens lygiui), kitaip dar vadinama vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta, palei vandens telkinį negali būti užtverta ne tik tvoromis, bet ir jokiais kitais statiniais, įrenginiais, želdiniais, medžių ir krūmų liekanomis, kliudančiomis eiti pakrante.

Jeigu vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta yra užpelkėjuis arba stačiame šlaite (skardyje), tuomet bent vieno metro pločio žemės juosta turi būti tinkama eiti vandens telkinio pakrante.

Jeigu privačiame žemės sklype nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę kitiems asmenims prieti prie vandens telkinio, asmuo iki vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos turi turėti galimybę patekti bendro naudojimo keliu ar servitutu, esančiu kitame žemės sklype.

Turint klausimų, skundų, ar pastebėjus užtvertus priėjimus prie vandens telkinio pakrantės apsaugos juostų, galima kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį skyrių pagal vandens telkinio buvimo vietą.“