Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Kėdainių skyriaus specialistai pastebi, kad dažniausiai gyventojai skundžiasi dėl kvapų, sklindančių iš gyvulininkystės objektų, atliekas ir nuotekas tvarkančių įmonių, gamybos ir sandėliavimo įmonių. Šiemet iš skubios pagalbos tarnybų buvo gautas pranešimas dėl anoniminio skambučio, jog Lukšio gatvėje gyvenantis pranešėjas jaučia nepakenčiamą kvapą kylantį iš valymo įrenginių. Šis skundas nebuvo nagrinėtas, nes nebuvo įmanoma susisiekti su pranešėju ir patikslinti informaciją apie skundo tyrimą. 2018 m. metais Kėdainiuose gauti 3 skundai dėl gyvenamojoje aplinkoje jaučiamų kvapų, 2 iš jų nebuvo nagrinėti, pareiškėjai atsisakė patikslinti informaciją reikalingą skundo tyrimui.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kvapų kontrolę vykdo gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir tik tais atvejais, kai gaunamas prašymas ar skundas dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų kvapų.

Pareiškėjas skunde turi nurodyti ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą, kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę. Taip pat taip pat turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta bei kontaktiniai duomenys.

Kam kvapo ribinė vertė nėra taikoma?

⦁ paties asmens ūkinės komercinės veiklos keliamo ir jį veikiančio kvapo atvejais;
⦁ tvarkomam mėšlui ir srutoms, tręšiamiems laukams;
⦁ šildymo sezono metu iš kaminų skleidžiamiems dūmams;
⦁ kvapui darbo vietose vertinti
⦁ avarijų ir ekstremalių situacijų sukeliančių taršą kvapais ir jų likvidavimo atvejais.

Norint pateikti skundą dėl ūkinės komercinės veiklos, kuri skleidžia kvapus, prašome kreiptis į Kėdainių skyrių (Budrio g. 7, tel.:8-347 60422, el. paštas kedainiai@nvsc.lt)