Asociatyvi nuotr.

Jums gimstant įvyko absoliuti transformacija – peržengėte laiko slenkstį, įėjote į naują realybę ir tapote asmenybe su charakteriu, likimu. Žinodami savo skaičių, galite pakoreguoti likimą.

Uždanga pakilo

Gyvenimas lyg spektaklis, kuriame jūsų vaidmuo nulemtas buvusių persikūnijimų. Gimstant uždanga pakyla, o mirties momentu nusileidžia iki kito spektaklio. Gimimo data lemia pateikto gyvenimo spektaklio scenarijų. Vieni svarbiausių skaičių – gimimo data. Jis išryškina galimybes, pamokas, su kuriomis galite susidurti gyvenime. Tai tarsi jūsų gyvenimo programa. Štai kodėl naudinga kuo anksčiau sužinoti savo asmeninę programą. Žinodami savo gyvenimo kelio skaičių, jo vibracijas bei ypatybes, galėsite net kažkiek pakoreguoti likimą.

Kaip sužinoti savo skaičių?

Užrašykite savo gimimo datą ir susumuokite visus skaičius iš eilės. Sumuokite, kol gausite natūralų skaičių (nuo 1 iki 9). Pavyzdžiui, 1978 07 10:1+9+7+8+7+1=33. Stop! Toliau dėti nereikia. 33 – žmogaus gyvenimo kelio skaičius. Numerologijoje be elementarių skaičių (1–9) egzistuoja ir „Tobuli“,„Mokytojo“ ar „Viešpataujantieji“skaičiai: 11, 22, 33, 44. Beje, 44 pasitaiko labai retai.

Vienuoliktukas. Tai įkvėpimas, perėjimas.Globoja asteroidas Prozerpina. Pagal sakralinį ezoterinį supratimą šis skaičius (11) simbolizuoja apsivalymą, gyvenimo ir mirties ženklą, atveriantį kelią į aukščiausias būties sferas.

11=5+6. Skaičiai 6 ir 5 buvo laikomi makrokosmoso ir mikrokosmoso skaičiais.Vienuoliktukai – „pagerinti“dvejetukai (11 = 1 + 1=2). Šie žmonės labai intuityvūs, gali turėti psichinių galių. Jie pasižymi didele vidine jėga, geba įkvėpti kitus. Jų tikslas – visuomenės švietimas. Tokie žmonės imasi didžiulės atsakomybės laikytis moralės principų. Jų gyvenimas – tarnystė žmonijai.

Jie idealistai ir svajotojai, pasiruošę ginti savo idealus. Neretai jie tampa visuomeninių judėjimų pradininkais ir naujų ideologijų kūrėjais, vedančiais paskui save mases.

Tikrieji vienuoliktukai nelieka nepastebėti. Jie turi ne tik daugybę sugebėjimų, bet ir įžvalgumą, gilų protą bei ateities numatymo dovaną, kuri padeda priimti greitus ir tikrus sprendimus. Tai garantuoja sėkmę beveik visose gyvenimo srityse.

Daugelis vienuoliktukų išsiskiria kuklumu ir saikingumu. Jie neriečia nosies, neakcentuoja nuopelnų ir visada lieka ištikimi savo idealams – siekia dvasinio tobulumo ir noro tarnauti kitiems.

Vienuoliktukai labai kūrybingi, originalūs, kilniadvasiai, nešališki ir pusiausvyrą išlaikantys žmonės, dažnai poetai, humanistai, mistikai. Jie nuolat stengiasi gilinti žinias, todėl gali tapti mokslininkais,filosofais, rašytojais, menininkais ir artistais. Vienuoliktukai yra puikūs oratoriai, misionieriai, astrologai, numerologai. Jie be vargo pasiekia užsibrėžtų tikslų visose srityse. Jų laukia šlovė, garbė ir turtai, tačiau jiems tai svarbu tik todėl, kad to pasiekę gali tapti dar naudingesniais žmonėmis.

Vis dėlto vienuoliktukai – tik žmonės, todėl gresia pavojus, kad jie gali nukrypti į kraštutinumus, pamesti realybės jausmą ir tapti nepavojingais keistuoliais, amžinais svajotojais. Tik pozityvūs,autentiški vienuoliktukai neleidžia pasireikšti tamsioms ir negatyvioms vibracijoms. Jie išlieka ramūs, pilni vidinės harmonijos, todėl nugali visas kliūtis. Jiems tinka posakis: „Pats sau ponas.“

Dvidešimt antrukas.Tai tarnystė liaudžiai, milžiniška energija, valdžios siekimas.Globoja hipotetinė planeta Vulkanas.

Dvidešimtantrukas – „pagerintas“ketvertukas (22 = 2+2=4). Šie žmonės turi milžinišką energijos potencialą, nors ta jėga dažniausiai nukreipta į materialinių tikslų realizavimą. Jie paprastai užima vadovaujančius postus finansų, gamybos arba menų srityse.

Tikriausiai nėra veiklos, kurioje jie negalėtų reikštis. Jie sugeba įveikti visas kliūtis. Visų pirma, susikoncentravę į dvasinį tobulėjimą, jie moka savyje suderinti valdžios, turtų siekį ir altruizmą, orumą, kas yra charakteringa „Mokytojo“ skaičiaus vibracijoms.

Dvidešimtantrukai užgimę tam, kad kurtų, dirbtų, veiktų ir tarnautų aukščiausiems idealams. Juos galima sulyginti su žmonėmis, kurie stipriai stovi ant žemės, bet vis tiek žvelgia į dangų.

Nevalia tokių žmonių talentų išbarstyti smulkmenoms, nes vienas iš pagrindinių jų pranašumų– gebėjimas perspektyviai mąstyti ir kurti pasaulinius projektus.Dvidešimtantrukai apdovanoti mokėjimu valdyti žmones. Jie turi šansų kilti į pačias aukštumas, užkariauti valdžią ir praturtėti, sukurti ar griauti. Tokie žmonės gimę sėkmei, bet jų jėga daugeliu atvejų priklauso nuo aplinkybių ir artimų žmonių.

Dvidešimtantrukai turi saugotis beribio garbės troškimo, naudos sau siekimo.Negatyvūs dvidešimtantrukai (kaip ir 44) – dykinėjantys, principų neturintys žmonės. Jie nepalenkiami, pasiryžę sunaikinti visus, kurie stoja skersai kelio. Pagrindiniu gyvenimo stimulu tampa nenumaldomas noras praturtėti, todėl jie gali būti niekšiški, klastingi, nepasitikintys, smulkmeniški. Jie jaučia baimę dėl galimos krizės ir nesugeba džiaugtis gyvenimu.

Trisdešimt trečiukas.Tai idealios, universalios meilės skaičius, karminio ryšio tarp materijos ir subtilaus pasaulio pasireiškimas.Globoja kometa Chironas.

Trisdešimttrečiukas– „pagerintas“šešetukas (33 =3 + 3 = 6), kosminės pusiausvyros skaičius. Trisdešimttrečiukai – idealios, universalios meilės žmonės. Tokia meilė – tai auka. Žmonės pasišvenčia kitų bėdoms ir džiaugsmams, tarnauja aukščiausiems idealams. Skaičius taip pat reiškia visų individo asmenybės ir intelekto komponentų idealią harmoniją. Tokie žmonės traukia sutrikusius ir nelaimingus, ieškančius nusiraminimo, atramos.

Trisdešimttrečiukų bruožai: sąžiningumas, teisingumas, tradicijų gerbimas. Jie verti pagarbos ir pasitikėjimo. Jie traukia panašius, paženklintus„Mokytojo“ skaičiaus, siekia būti globėjais ir dvasiniais žmonijos vadovais. Jie gali tapti didžiaisiais oratoriais, rašytojais arba poetais. Stipriausia motyvacija jų gyvenime – poreikis savo išmintį ir dvasinę šviesą perduoti kitiems.

Trisdešimttrečiukai, kaip ir kiti „Mokytojo“ skaičiai, turi nepriekaištingą intuiciją, stiprų polinkį į meną ir kūrybą. Niekas kitas nesugeba taip subtiliai jausti grožį. Jie moka tai išreikšti linija, spalva medžiaga ir forma.

Tai prie šeimos prisirišę žmonės. Tas prisirišimas kartais perauga į pasiaukojimą ir asmeninių tikslų atsisakymą, jei tik artimųjų gerovė to reikalauja.

Trisdešimt trečiukai –svajotojai ir idealistai. Didžiulė intuicija ir subtilus suvokimas leidžia jiems įsigilinti į paslaptingą mistikos pasaulį. Todėl jie turi didžiulį autoritetą visuomenėje. Jeigu jie užsiima negarbingais reikalais, jie sustabdo savo dvasinį tobulėjimą. Galiausiai tai juos sužlugdo.

Keturiasdešimt ketvertukas. Didžiųjų individualybių skaičius. Tai „pagerintas“ aštuonetukas (44 =4+4=8). Po šiuo skaičiumi gimę žmonės yra žymūs individai. Jie turi daug pranašumų, tokių kaip ištvermė,mokėjimas valdytis,kūno magnetizmas, valios jėga ir tikėjimas aukščiausiais idealais.

Tokios savybės padeda keturiasdešimt ketvertukams spindėti, žydėti ir sukurti laimingą ateitį. Jie apdovanoti jėga, pastovumu, praktišku protu, tačiau moka naudotis savo turtinga vaizduote. Jie pakankamai nuovokūs, kad ir ką darytų, visada mato situaciją iš esmės, net jei ji atrodo beviltiška, niekada nedirba chaotiškai.

Jie gali įveikti bet kokius sunkumus, rasti genialius sprendimus. Tai užgimę lyderiai ir vadovai. Jie inteligentiški, šaltakraujiškai mąstantys, todėl bet kokioje situacijoje išsaugo emocinį pastovumą ir visiškai kontroliuoja protą bei kūną.

Jie atsargūs, sąžiningi, mėgsta tvarką, visada įsiklauso į savo balsą ir elgiasi apgalvotai, taktiškai. Juos veikia gigantiška savo idėjų ir tikslų energija bei entuziazmas. Juos lydi aukšti moraliniai principai. Jų tikslas – rūpintis vargstančiais ir tobulinti pasaulį. Dėl šių tikslų jie gali pasiaukoti.

Vis dėlto jie neturėtų apsvaigti nuo sėkmės. Galinga skaičių vibracija uždeda didelę atsakomybės naštą, todėl žmonės turi klausytis savo vidinio balso, kuris jiems nurodo teisingą, bet sunkų ir nieko neduodantį kelią.

Parengė Virginija Barštytė