Nusikaltimo metu G. Kontenis ir M. Kaziukaitytė buvo apsvaigę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų („Facebook“ nuotr.)

 Prieš metus Lietuvą sukrėtė vadinamoji Matuko iš Kėdainių tragedija. Vaiko motina ir jos sugyventinis namuose Kėdainiuose žiauriai sumušė 4-metį berniuką. Jo gyvybės medikams išgelbėti nepavyko – po dviejų parų Matukas ligoninėje mirė. Po šio nusikaltimo, visuomenėje sukėlusio didžiulį pasipiktinimą, jau įvyko kai kurių pokyčių, tačiau naujos žinios apie vaikų kankinimus mus vis dar labai dažnai pasiekia. Ir ne tik iš Lietuvos.

Vaiko motinai Monikai Kaziukaitytei (23 m.) pateikti kaltinimai dėl itin žiauraus mažamečio, bejėgiškos būklės savo šeimos nario nužudymo ir dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis. Jos sugyventinis Gediminas Kontenis (28 m.), anksčiau teistas jau 2 kartus, kaltinamas dėl itin žiauraus bejėgiškos būklės mažamečio nužudymo ir fizinio skausmo sukėlimo. Abiejų baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė – kad sugyventiniai nusikalto būdami apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Bylos medžiagą sudaro iš viso net 10 tomų; per ikiteisminį tyrimą apklausti 126 liudytojai, atlikta 12 ekspertinių tyrimų, tad kaltinamasis aktas – net 202 puslapių.

Šios bylos nagrinėjimas Kauno apygardos teisme (KAT) jau eina į pabaigą. Šiuo metu vyksta įrodymų tyrimas, teisėjų kolegija, dalyvaujant proceso dalyviams, tikrina ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir prokuroro pateiktus duomenis, išsamiai ištirdama visas baudžiamosios bylos aplinkybes. Jau apklausti abu teisiamieji, nukentėjusysis – Mato tėvas – bei didžioji dalis liudytojų.

Kitas teismo posėdis KAT vyks vasario 27-ąją. Baigus įrodymų tyrimą, bus pereita prie baigiamųjų kalbų ir kaltinamųjų paskutiniojo žodžio, o po to teismas išeis priimti nuosprendžio.

Daužė visą dieną

Teismo posėdžiuose sugyventiniai kaltę verčia vienas kitam, tačiau teisėsauga turi svarių įrodymų, kad jie abu prisidėjo prie nužudymo. G. Kontenis berniuką ėmė mušti, kai jis neteisingai ištarė skaičių pavadinimus. Prie egzekucijos prisidėjo ir motina. Ant abiejų sugyventinių krumplių aptikta mušimo žymių. Buvusiai kameros draugei M. Kaziukaitytė papasakojo, kaip trankė sūnaus galvą į vonios kambario sieną. Kameros draugė tai paliudijo teisme.

Berniukas su pertraukomis buvo daužomas nuo 10 valandos ryto iki beveik pat vidurnakčio. Kėdainių greitosios pagalbos stoties medikai, liudydami teisme prisiminė, kad vaikelis buvo baisiai sumuštas. Berniukas gulėjo ant grindų be sąmonės, nekvėpuojantis, o vaiko motina nerodė jokių emocijų, visiškai neatrodė, kad ji prislėgta ar išsigandusi. G. Kontenis tuo metu vaikščiojo rankomis susiėmęs galvą ir nerišliai kažką kartojo.

Abejingi pareigūnai

Atlikus tyrimą dar iki teismo paaiškėjo, kad jei ne daugelio žmonių abejingumas vaikelis būtų likęs gyvas. Gumbą ant berniuko galvos 2016 metų lapkričio pabaigoje pamačiusi ir jo prisipažinimą „Gedas mane muša“ išgirdusi darželio „Vaikystė“ auklėtoja Ilona Rusilienė sukėlė ant kojų institucijas, bet jos tinkamai neveikė. Tarnybos, turėjusios apginti mažylį, patikėjo suaugusiaisiais, o ne juo. Sugyventiniai tąsyk pareiškė, kad berniukas nukrito nuo laiptų. Paviršutiniškai savo darbą atliko ir policija. Tyrimą atlikęs buvęs G. Kontenio klasės draugas Kėdainių policijos pareigūnas Aurimas Mickevičius buvo atleistas iš darbo, o prokurorei Ingai Balkūnei skirtas papeikimas. Jie abu baudžiamosios atsakomybės išvengė. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė atlykusi tyrimą nustatė, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba savo darbo tinkamai neatliko. Buvo pradėta ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 229 straipsnį dėl tarnybos pareigų neatlikimo, tačiau prokurorai jį nutraukė „nenustatę priežastinio ryšio tarp vaiko mirties ir pareigų neatlikimo“.

Ir tą lemtingą dieną kaimynai girdėjo vaiko riksmą, piktus šūksnius, smūgius, tačiau užsikimšo ausis ar pasigarsino televizorius, o kištis į šeimos reikalus nepanoro. Visi sujudo tik po vaiko nužudymo.

Atnaujino tyrimus

Kaip pranešė Generalinė prokuratūra, tuomet generalinis prokuroras Evaldas Pašilis įpareigojo apygardų prokuratūrų vyriausiuosius prokurorus patikrinti 2016-2017 metais priimtus nutarimus atsisakyti pradėti arba nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, kai tiesiogiai nuo smurtinės nusikalstamos veikos nukentėjo mažametis asmuo. Buvo patikrinti 1328 tokie nutarimai. Po patikrinimo 23 nutraukti ikiteisminiai tyrimai, arba 5,3 proc. nuo patikrintų, buvo atnaujinti. Pradėta 15 naujų ikiteisminių tyrimų, kas sudaro 1,7 proc. nuo visų patikrintų nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

Patikrinimo metu atnaujintuose ikiteisminiuose tyrimuose dažniausiai buvo konstatuojama, kad sprendimai priimti neturint pakankamai išsamių duomenų bei neišnaudojus visų priemonių, kuriomis siekiama kuo operatyviau atskleisti nusikalstamas veikas.

Kaip vienas dažniausiai pasikartojusių šių atnaujintų ikiteisminių tyrimų trūkumų pastebėta tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo apklausti visi asmenys, galintys duoti parodymus apie galimai padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, nenustatytos aplinkybės, reikšmingos nusikalstamai veikai atskleisti ar galimai nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui ir liudytojams nustatyti.

Bendrauja su dvasiomis

Seimas po tragedijos ypatingos skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis uždraustas visų formų smurtas prieš vaiką: fizinis, psichologinis, seksualinis, nepriežiūra. Nustatyta, kad „draudžiamas visų formų smurtas prieš vaiką, įskaitant fizines bausmes“, o tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai ir valstybė, turi užtikrinti vaiko apsaugą. Kaip užtikrina?

Nors visuomenė ir tapo mažiau pakanti smurtui prieš vaikus, tačiau smurtaujančių tėvų dar labai daug. Visi atvejai, kai gaunami pranešimai apie nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius vaikus, yra fiksuojami ir pradedami ikiteisminiai tyrimai. Gautas pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje traktuojamas kaip B kategorijos įvykis, į kurį pareigūnai privalo atvykti daugiausia per 20 min. Tačiau padėti vaikams ir policija ne visada gali. Kaip Seime sakė Generalinis komisaras Linas Pernavas, pirmiausia reikia be spragų paruošti sistemą dėl vaiko paėmimo iš šeimos esant smurtui. O, antra, opia problema vis dar lieka psichologų dalyvavimas per vaiko apklausą policijoje.

Daug pokyčių ir iššūkių teisėtvarkos ir vaiko teisių apsaugos institucijų laukia nuo šių metų liepos 1 dienos, kai įsigalios Baudžiamojo proceso kodekso 186, 188, 272, 280 ir 283 straipsnių pakeitimo įstatymas. Tuomet mažamečio liudytojo ar nukentėjusiojo apklausose būtinai, o nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, privalės dalyvauti psichologas.

Generalinės prokuratūros vadovybė atkreipė dėmesį, kad dėl psichologų trūkumo įgyvendinti šią įstatymo nuostatą bus itin sudėtinga. Policijos vadovybė kalba tą patį. Gaila tik, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kol kas tik bendrauja su dvasiomis ir daro viešas akcijas prie Matuko kapo, o kad situacija nuo praėjusių metų realiai nelabai pasikeitė, nemato. Ministras per spaudos konferenciją įvardijo, kad iš vidinių resursų ministerija užtikrino, jog vaiko teisių specialistai budėtų dieną ir naktį, taip pat skirta lėšų ir smurto mažinimui, informacijai, kas yra smurtas ir kaip su tuo susidūrus reikia elgtis.

Kad smurto prieš vaikus mastai nemažėja, patvirtina ir oficialūs duomenys. Nukentėjusių vaikų skaičius išliko panašus – per metus užregistruojama apie 1350 smurto prieš vaikus atvejų.

Girti rusai negailestingi

Pasaulyje yra 60 valstybių, kuriose draudžiamos fizinės bausmės. Pirmoji jas uždraudė Švedija 1979 metais. Tačiau ir iš tų valstybių kur tokios bausmės uždraustos gauname pranešimų apie skriaudžiamus vaikus.

Štai Rusijoje, Kamčiatkos srityje, areštuotas 39 metų Palano miestelio gyventojas nepatenkintas, kad sūnus lėtai mokosi abėcėlę sulaužė jam koją. Rusijoje už tai, kad mažamečiui padarytas sunkus sužalojimas galima pakliūti už grotų dešimčiai metų. Beje, ruso, mokiusio sūnų, veiksmai labai panašūs kaip ir kėdainiečių. Matuko motinai M. Kaziukaitytei ir jos sugyventiniui G. Konteniui pykčio priepuolį sukėlė tai, kad vaikas neištarė skaičių pavadinimų. Rusas iš Palano kaimo supyko dėl to, kad jo septynmetis sūnus neatsimena raidžių pavadinimų. Dėl to jis paėmė vaiką už rankos ir kojos, pakėlė ir trenkė į grindis. Vaikui lūžo kojos kaulai, lūžis buvo uždaras ir labai skausmingas, tačiau į medikus tėvai nesikreipė. Pasirodo, vyras buvo taip įbauginęs žmoną, kad ši bijojo viena net išeiti iš namų.

Tuloje, irgi Rusijoje, vienų metų vaikučiui iš vis nepasisekė. Ten baudžiamoji byla už vaiko nužudymą iškelta jo motinai (39 m.). Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad tiek ji, tiek jos vyras piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais. Dėl alkoholio pora ir susipyko. Vyras trenkė durimis ir išėjo iš namų. Tuo metu metukų ir dviejų mėnesių vaikas ėmė dėl kažko garsiai verkti. Įsiutusi motina ant jo išliejo visą susikaupusį pyktį – mažylis buvo mirtinai sumuštas. Apie vaiko mirtį motina niekam nesakė. Į policiją kreipėsi jos giminės, sunerimę dėl to, kad moteris jau keturios dienos neatsiliepia į telefono skambučius. Pareigūnai nuvažiavo į butą patikrinti kur dingo moteris ir rado ne tik ją, bet ir užmuštą vaiką.

Iki gyvos galvos

O dabar persikelkime per Atlantą. Prieš kelias savaites policija išlaisvino 13 vaikų, kurie buvo įkalinti savo pačių tėvų namuose Peryje, Kalifornijos valstijoje (JAV). Išsigandę vaikai buvo prirakinti prie lovų, ištroškę ir išbadėję. Jų amžius svyravo nuo 2 iki 29 metų. Iš trylikos vaikų net septyniems jau buvo daugiau nei 18 metų, o šeši – mažamečiai vaikai. Policija suėmė vaikų tėvus Davidą Aleną Turpiną (57 m.) ir Luizą Aną Turpin (49 m.). Pora apkaltinta smurtu prieš vaikus ir jų kankinimu. D. A. Turpinas taip pat apkaltintas tuo, kad prigrasinęs smurtu lytiškai priekabiavo prie vieno iš savo vaikų. Jei iki teismo kaltinamieji norės išeiti į laisvę, turės sumokėti 9 milijonų dolerių užstatą. Jau dabar teismas trejiems metams uždraudė Turpinams palaikyti bet kokį kontaktą su savo atžalomis ir artintis prie jų arčiau nei per 90 metrų. Jeigu jie bus pripažinti kaltais, jiems gresia kalėjimo bausmė nuo 94 metų iki gyvos galvos.

Kaip sakė prokuroras M. Hestrinas, kol kas tėvai kaltinami dėl smurto kurį jie vykdė, kai gyveno Kalifornijoje, tačiau čia jie gyvena tik nuo 2010-ųjų. Teisėsaugininkai jau turi duomenų, kad vaikai buvo kankinami ir gyvenant Teksase. Teksaso valstijoje stovintį namą, kuriame šeima gyveno iki 2010 metų, iš jų nusipirkęs Bilas Boldvinas papasakojo, kad jis buvo tokios prastos būklės, kad jo remontas Bilui kainavo 35 000 dolerių. „Tai buvo šlykštu. Vonios grindys buvo tiesiog išpuvusios. Šiukšlių buvo iki juosmens. Radau kačių ir šunų gaišenų“, – apie apleistą namą Rio Vistoje pasakojo amerikietis. Apie pačią šeimą jis nieko nežinojo ir net nebuvo Turpinų sutikęs, bet jo dėmesį patraukė viename miegamųjų rasta nuotrauka, kurioje matyti prie lovos pririšta virvė.

Vaikus marino badu

Iš pradžių vaikais buvo nesirūpinama, o vėliau tai peraugo į smurtą. Turpinai pradėjo vaikus grandinėmis rakinti prie lovų tada, kai vienas iš jų išsilaisvino iš virvių. Kai kada jie su antrankiais būdavo priversti praleisti keletą mėnesių, o išmatos kambariuose rodė, kad jiems nebuvo leista naudotis tualetu. Jeigu plaudavosi rankas aukščiau riešų, jie būdavo mušami. Beveik visi vaikai buvo prastai maitinti, todėl jie dabar turi tam tikrų protinių negalių. „Vaikai buvo baudžiami ištisas savaites ar net mėnesius“, – pabrėžė prokuroras M. Hestrinas. Vienintelė atžala, kuri gavo pakankamai maisto, buvo dvejų metų vaikas. Kitiems vaikams dėl badavimo nunyko jų raumenys, sutriko psichika. 12-metis Turpinų vaikas svėrė tiek, kiek vidutiniškai sveria septynmetis vaikas. O 29 metų dukra svėrė vos 37 kilogramus. Tėvai pirkdavo maistą, jį rodydavo vaikams, bet neleisdavo jiems jo valgyti. Kartais tėvai tyčia virtuvėje visiems matomoje vietoje palikdavo pyragų.

Kiek dar būtų vaikai kankinti neaišku, nes jie jau ruošėsi palikti Kaliforniją. Tačiau ir patys vaikai net dvejus metus kūrė planus kaip išsigelbėti. Policija ir pradėjo tyrimą, kai vienai 17-metei pasisekė išropoti pro atvirą langą ir paskambinti policijai mobiliuoju telefonu, kurį rado name. Atvykus policijai, trys vaikai buvo grandinėmis pririšti prie lovų. Policininkai pasakojo, kad Turpinų vaikai gyveno purvinuose namuose, kur buvo „tamsu ir bjauriai dvokė“. Tėvus įdavusi 17-metė buvo tokia silpna ir sulysusi, kad pareigūnai manė, jog jai vos 10 metų.

Lankė ir mokyklą

Turpinų kaimynai pasakojo, kad vaikus labai retai matydavo lauke. Tėvai atžalas mokė namuose ir jų neleido matyti net giminaičiams. Persikėlus į Kaliforniją jų namų adresu taip pat buvo užregistruota Sandkestlo dienos mokykla – privačią mokymo įstaigą Davidas Alenas Turpinas įkūrė 2014 metais, kad joje galėtų mokytis šeši jo vaikai. Pagal pateiktas ataskaitas 2016–2017 metais mokykloje mokėsi 6 mokiniai: po vieną penktoje, šeštoje, aštuntoje, devintoje, dešimtoje ir dvyliktoje klasėse.

Beje, vyriausiajam sūnui Turpinai leido lankyti bendruomenės koledžą, tačiau motina visada palydėdavo jį į paskaitas ir pasiimdavo iš jų. Kitiems studentams jis pasirodė tylus, išsekęs ir alkanas. „Jo veidas buvo toks liūdnas. Jis visą semestrą nešiojo tuos pačius drabužius. O kartą per šventę, į kurią visi turėjo atnešti savo maisto, jis valgė net neatsisėdęs prie stalo. Lėkštę po lėkštės – toks alkanas jis buvo“, – pasakojo Turpinų sūnaus kurso draugė. Panašias kančias mokykloje turėjo kęsti ir vyriausioji Turpinų dukra. Jos klasės draugė Taha iš Teksaso prisiminė, kad iš mergaitės buvo nuolat tyčiojamasi, nes ji dvokė išmatomis, rengėsi tais pačiais rūbais, o plaukus susirišdavo šokoladuko popierėliu. „Dabar, kai žinau, kas iš tikrųjų vyko, siaubinga suvokti, jog kai trečiokai iš jos tyčiojosi dėl dvoko, ji iš tiesų turėjo sugrįžti į namus, kuriuose turbūt ir sėdėdavo savo išmatose, nes buvo prirakinta prie lovos“, – rašė Taha.

Seneliai net neįtarė

Pasak D. A. Turpino tėvų Džeimso ir Betės, jų sūnaus šeima buvo labai religinga, o tiek daug vaikų jie susilaukė todėl, kad „dievas liepė jiems tai daryti“. Su sūnaus šeima jie nesimatė 5 metus, tačiau karts nuo karto susiskambindavo. Namų mokykloje vaikai privalėjo mokytis ištraukas iš Biblijos ir net buvo verčiami atmintinai išmokti visą knygą. „Jų tarpusavio santykiai buvo labai geri. Stebėjomės, kaip šiltai vaikai elgėsi vieni su kitais, – sakė D. A. Turpino 81 metų motina Betė. – Maniau, kad jie elgėsi kaip pavyzdingi krikščionys. Sunku patikėti viskuo, kas įvyko. Vienas Dievas težino, kas dėjosi per visus tuos metus“.

Šiuo metu seneliai artimai bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, kad galėtų kuo greičiau atnaujinti ryšį su anūkais.

49-erių L. A. Turpin sesuo Teresa Robinetė prakalbo ir apie tai, kad poros gyvenimas buvo neįprastas. Jie praktikavo atvirus santykius ir dažnai vienas kitą pavėžėdavo į viešbučius, kur vienas sutuoktinių susitikdavo ir permiegodavo su nepažįstamaisiais. „Ji man pasakojo, kad jie su Davidu susipažino su vyru iš Alabamos ir ruošiasi važiuoti ten, o mano sesuo su juo permiegos. Sakiau, kad, mano nuomone, jie daro klaidą, bet ji manęs neklausė“, – kalbėjo T. Robinetė. Ji taip pat atskleidė, kad tiek ją, tiek Luizą ir jų abiejų motiną, vaikystėje seksualiai išnaudojo vienas artimas giminaitis. Jo nusikaltimus nutylėjo visa šeima.

Labai ilgas grįžimas

Specialistai neslepia, kad dabar Turpinų vaikų laukia ilgas ir sudėtingas gydymas. Jų patirti kankinimai paliks neišdildomą žymę, dėl kurios reikės visko mokytis iš naujo. Vaikai dabar turės patirti naują sukrėtimą – kultūrinį šoką. Juk dalis jų neturėjo net tokių esminių žinių apie tai, kas yra policininkas ar vaistai.

Pasak psichologų, lengviau atsigauti bus mažiausiems, kurie iškreiptoje kankinimų realybėje gyveno trumpiau. Jie dar turi laiko išmokti dalykų, kurių jiems nesuteikė tėvai. O ką daryti tiems, kurie tokiomis siaubingomis sąlygomis pragyveno daugiau nei 20 metų? Nors su panašiais atvejais susidūrę psichologai teigė, kad geriausia neatskirti kartu siaubą ištvėrusių vaikų, regis, pareigūnai šių prašymų neišklausė. Turpinų vaikai jau dabar yra gydomi atskirai.

 

Petras IVANAUSKAS