Manoma, kad kokainas buvo atgabentas į Gran Kanarijoje esantį Las Palmo uostą. („Vikipedijos“ nuotr.)

Pagrindiniai Agurkinių grupuotės nariai gan didelėmis bausmėmis buvo nuteisti už 174 kilogramų kokaino krovinio gabenimą iš Ispanijos į Nyderlandus, Jungtinę Karalystę ir Rusiją. Labai mįslinga šio kokaino atsiradimo istorija teismų buvo įvertinta nevienodai.

Nusprendė pagrobti

Taip jau atsitiko, kad kol Klaipėdoje buvo nagrinėjama Agurkinių byla, vienas su šia byla susijęs epizodas buvo išnagrinėtas ir Kauno apygardos teisme, o prokurorams apskundus nuosprendį, jis jau išnagrinėtas ir Lietuvos apeliaciniame teisme.

Šios Kaune nagrinėtos istorijos pradžia buvo tuomet, kai duodamas parodymus Algimantas Ringaila prokurorams papasakojo, kad apytiksliai 2011 metų kovą Česlovas Stankevičius iš kauniečio, pravarde Italas, bendrininko, sužinojo, jog į Kanarų salas bus atplukdytas didelis kiekis kokaino. Italu buvo pravardžiuojams toks Audrelis, kuris Kaune perėmė areštuoto Egidijaus Abariaus, pravarde Goga, „verslą“.

Vyras, pasakęs tai Č. Stankevičiui, ilgesnį laiką „bendradarbiavo“ su Italu gabenant kokainą jachtomis iš Pietų Amerikos, tačiau paskutiniu metu Italas pradėjo šį apgaudinėti. Taigi, tas žmogus pasakė Č. Stankevičiui, kur pakrautas kokainas, kada, kokiu laivu ir su kokia vėliava, koks kapitonas ir į kokį uostą atplukdys apie 170 kg kokaino. Už tokį kiekį aukštos kokybės kokaino Italas brazilams sumokėjo 350 000 eurų.

Česlovas apie tai papasakojo Sauliui Velečkai. Šis turima informacija pasidalino su A. Ringaila, broliais Audriumi ir Dariumi Petkauskais, Norbertu Tučkumi ir Tadu Petrošiumi. „Nusprendėme pasinaudoti turima informacija ir pagrobti Italui skirtą kokainą, – liudijo A. Ringaila. – Pasiruošimas trūko apie du mėnesius. Buvo nuspręsta į grupuotę įtraukti Saulių Vyšniauską, kuris kažkurį laiką gyveno Kanarų salose, mokėjo kalbą ir gerai žinojo aplinką. S. Velečka pasiūlė pasinaudoti ir Vilmanto Veršulio paslaugomis, kadangi jo Italas nepažinojo ir kokaino pagrobimo negalėtų susieti su Agurkiniais. Su Č. Stankevičium ir V. Veršuliu buvo sutarta, kad pelnas už parduotą kokainą bus padalintas į dvi dalis, iš kurių vieną dalį gaus informaciją suteikęs asmuo, kitą dalį – Agurkiniai“.

Kapitono areštas

Tuos A. Ringailos parodymus patvirtino ir V. Veršulis, ir su juo į Kanarus važiavęs Dmitrijaus Romanovičius.

Šie parodymai nepraslydo pro bylą tiriančių pareigūnų ausis ir jie greitai išsiaiškino, kad V. Veršulis su D. Romanovičiumi kokainą paėmė iš jachtos „Ingo2“, kurios savininkas ir kapitonas buvo žinomas Lietuvos buriuotojas Rimgaudas Gelgotas.

2013-ųjų gruodį grįžęs į Lietuvą jachtos kapitonas R. Gelgotas buvo areštuotas. Jis nuo pat pirmų minučių neigė plukdęs narkotikus. „Turėjau pasiūlymų Lietuvoje parvaryti laivą ar parvežti kažką, – per vieną apklausą sakė R. Gelgotas. – Bet ką konkrečiai, man nesakė. Užsakovai būdavo nepažįstami, prieidavo ir klausdavo. Tokių pasiūlymų sulaukdavau nuo nepriklausomybės pradžios, per buriavimo sezoną nuo gegužės iki spalio mėnesio. Tų žmonių apibūdinti negaliu, bet sprendžiant iš jų pasiūlymų, virš jų kažkas buvo. Kadangi jie neįvardijo ką reikia vežti, nesutikdavau“ (Kalba netaisyta).

Apie tai, kad buriuotojus bandydavo užverbuoti kotrabandininkai, „Akistatai“ yra pasakoję ir kiti jūreiviai. Tačiau sutikdavo tik retas, nes patys narkotikų gabentojai, jei pavykdavo užverbuoti kelias komandas, vienai jų įduodavo mažesnį krovinį ir apie tą jachtą pranešdavo policijai. Tuomet kitas jachtas mažiau tikrindavo. Tad, paaukoję vieną, su kitomis lengviau įplaukdavo į uostą.

Atidavė narkotikus

Ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai nustatė, kad į uoste stovinčią jachtą „Ingo2“ nuvyko V. Veršulis ir D. Romanovičius. Kaip pasakojo teisme V. Veršulis, jie kartu su Dmitrijumi įlipo į jachtą ir susieškojo kapitoną – „aukštą, žilstelėjusi, apie 60 metų vyrą“. Jam V. Veršulis ir išdėstė Sauliaus Velečkos-Agurko sukurptą legendą. Atseit, policija susekė narkotikų prekeivius ir vyksta sulaikymai, o jie turi skubiai paimti krovinį. Kapitonas juo patikėjo ir davė nurodymą įgulos nariams ištraukti kokainą iš slėptuvių.

„Tuo metu aš su kapitonu nuėjau atsivaryti mašinos, kurią buvome palikę prie uosto, – teisme liudijo V. Veršulis. – Kapitonas ėjo kartu, nes turėjo kortelę, o aš nežinojau, kaip su ta kortele įvažiuoti į teritoriją. Kai atvažiavome prie jachtos, vyrai jau ėmė iš slėptuvių narkotikus. Jie buvo supakuoti po kilogramą, kaip plytos. Maždaug 5-8 cm storio ir 30 cm ilgio. Slėptuvės buvo dvi – po varikliu ir virtuvėlėje. Paketai buvo sudėti į 4-5 maišus, kuriuos visi kartu sukėlėme į automobilio bagažinę ir ant galinės sėdynės. Operacija užtruko apie valandą. Pakrovus kapitonas padavė kortelę ir aš su ja išvažiavau, prižadėjęs kortelę grąžinti. Iš uosto išvažiuojant automobilio niekas netikrino. Automobilį palikau viešbučio požeminiame garaže. Vėliau sužinojau, kad atvežėm ar tai 174, ar tai 176 kilogramus kokaino“. (Kalba netaisyta)

Panašiai liudijo ir D. Romanovičius. Jis tik sakė, kad kapitono duotą kortelę jis išmetė pro automobilio langą.

Apšmeižė pareigūnai

Nei S. Velečka, nei Aurelijus Perminas, nei R. Gelgotas nepatvirtino Agurkinių liudijimų. Agurkas teisme teigė, kad kapitoną mato pirmą kartą, apie jokį kokainą nežino, į Ispaniją nieko nesiuntė.

Kaltu neprisipažino ir kapitonas R. Gelgotas. Teisėjui paskelbus, kad jis išteisintas, vos tik pravėręs teismo salėje esančio stiklinio narvo duris, buriuotojas žurnalistams pareiškė, kad tiktai kelių su pareigūnais bendradarbiavusių kokaino gabentojų dėka buvo apšmeižtas sukurptoje, milžiniško kokaino krovinio gabenimo per Atlanto vandenyną, istorijoje.

Išgalvota Brazilija

Teisme buvo išsiaiškinta, kad jachta „Ingo2“ R. Gelgotas plaukiojo nuo 2006-ųjų. Tais, 2011 metais, kai buvo siejamas su narkotikais, jis dažniausiai plaukiojo tarp penkių Kanarų salų. Brazilijoje nebuvo. Nuo Las Palmo uosto iki artimiausios Brazilijos salos yra apie 5000 jūrmylių. „Su mano jachta plaukiant pavėjui, tokį atstumą galima nuplaukti per pusantro mėnesio, o atgal – apie 2 ar 2 su puse mėnesių, – sakė kapitonas. – Jei nepalankus vėjas, tenka manevruoti, kelias pailgėja dvigubai. 2011 metų gegužės mėnesį plaukiojau tarp salų. Bet kuris laivas, įplaukęs į teritorinius vandenis, yra stebimas radarų. Per raciją klausiama, kas esi ir iš kur plauki. Jei atplauki iš toliau, pasitinka apsauga, klausia, iš kokio uosto atplaukei ir į kokį uostą plauksi toliau. Reikia parodyti dokumentus, kur buvai. Yra laivo žurnalas, kuriame turi užrašyti, kur plaukei, kur buvai. Laivą tikrina muitinė, vėliau – migracijos tarnyba patikrina dokumentus ir paskui atvažiuoja policija“.

Kad R. Gelgotas buvo nuplaukęs į Braziliją, nepatvirtino niekas. Buvo gauti dokumentai, kad iš Las Palmo uosto laivas išplaukė kovo 19-ąją, o įplaukė gegužės 16-ąją. Per tokį laiką su „Ingo2“ kelionė į tokią tolimą šalį – neįmanoma. Kapitono pase irgi nėra atžymos, kad jis buvęs Brazilijoje, jokio įrašo apie tai – ir laivo žurnale.

Abejotini faktai

Verčiančių abejoti kapitono kalte faktų būta ir daugiau. V. Veršulis akistatos metu sakė, kad laivo ilgis buvo apie 5-6 metrus, nors iš tikrųjų jachta yra dvigubai ilgesnė. „Pažymėtina ir tai, kad tiek V. Veršulis, tiek D. Romanovičius skirtingai apibūdino ir paketus, – rašoma išteisinamajame teismo nuosprendyje. – Negalima nepaminėti ir tos aplinkybės, kad, pasak liudytojų, narkotines medžiagas jie paėmė saugomoje uosto teritorijoje, dienos metu, atvirai, o tai vėlgi leidžia suabejoti tokia versija kaip prieštaraujančia protingumo principui, kadangi tokie jų veiksmai prieštarauja elementariai logikai ir savisaugai būdingiems veiksmams“.

Tačiau abejonių, ko gero, galėjo kilti ir kaltinamąjį aktą surašiusiems prokurorams. Kodėl buvo nuspręsta apšmeižti R. Gelgotą? Nors teisme ir įrodyta, kad jis per tokį laiką negalėjo nuplaukti iki Brazilijos, tačiau krovinį juk buvo galima paimti ir pusiaukelėje, Atlanto vandenyne. Kaip tik tuo metu jachtos Las Palmo uoste nebuvo beveik du mėnesius. Minėtomis dienomis į Gran Kanariją keltu iš Ispanijos iš tikrųjų buvo atvykę ir V. Veršulis, ir D. Romanovičius, ir dar viena mergina, kuri apie narkotikus nieko nežinojo. Visi jie gegužės 14-17 dienomis gyveno viešbutyje. Dar anksčiau viešbučiuose yra gyvenę ir kiti su Agurkiniais susiję vyrai. Jie iš Gran Kanarijos grįžo su kokainu, kurio dalis buvo parduota, dalis konfiskuota britų ir rusų pareigūnų.

Kad kokaino gabenimai iš Olandijos į Angliją prasidėjo 2011 metų pavasarį, paliudijo ir kiti Agurkinius išdavę buvę grupuotės nariai. O kokainas į Olandiją kaip tik ir buvo atvežtas iš Gran Kanarijos. Tad neatsakytų klausimų liko ne vienas. Tačiau teismas rėmėsi principu, kad bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai ir R. Gelgotą išteisino.

 

Žilvinas VIZGIRDA