Garsiai, dažnai ir viešai kalbėta apie ligoninės rūpinimąsi pastato renovacija ir tam reikalingais pinigais. Tuo metu apie jaunų gydytojų, kurie galėtų dirbti savo krašto ligoninėje, paiešką nesigarsinta.

Biržų rajono savivaldybės lėšomis apmokamomis rezidentūros studijomis naudojasi ne biržiečiai. Tai, kad jauni žmonės nenori naudotis finansavimu ir dirbti Biržuose, ligoninės vadovas Nikolajus Jeloza aiškina blogai apie gydytojus rašančio laikraščio įtaka.

Ligoninės atstovai viešumoje akcentuoja gydytojų stygiaus problemą ir nepakankamą savivaldybės dėmesį įstaigai. Tačiau jau nuo 2010 metų savivaldybė sumokėjo nemenkas pinigų sumas, kad į Biržus atvyktų jauni gydytojai.

Savivaldybės taryba buvo pritarusi trijų gydytojų studijų rėmimo programai, tačiau dėl to buvo sudarytos tik dvi sutartys. 2010 metais buvo sudaryta trišalė (savivaldybės, ligoninės ir studento) finansavimo sutartis pagal studentų rezidentų studijų rėmimo programas. Programoje numatyta, kad gautos paramos grąžinti nereikia, jeigu studentas įvykdo visus sutartinius įsipareigojimus.

Iš penkerių privalomų dirbti metų – ketveri metai motinystei

Pagal 2010 metų rajono tarybos sprendimu patvirtintą programą, finansavimas buvo skirtas gydytojui anesteziologui-reanimatologui. Skirtų lėšų suma – 57 000 Lt. Jas gavo rezidentė, kilusi iš Rokiškio rajono. Į Biržų ligoninę būsima anesteziologė atvykdavo padirbėti jau nuo 2010 metų liepos. Ji dirbdavo prižiūrima kitų gydytojų. Savarankiška gydytoja anesteziologe paramos gavėja pradėjo dirbti baigusi rezidentūros studijas, 2013 metų liepą.
Dirbo tris mėnesius ir spalį išėjo motinystės atostogų. Jos truko dvejus metus, iki 2015-ųjų spalio. Po dvejų metų gydytoja anesteziologė vėl išėjo motinystės atostogų, kuriose ir yra šiuo metu.

Kadangi sutartyje numatyta, kad gydytoja po studijų baigimo privalo atidirbti penkerius metus, įsipareigojimo laikas baigiasi šiais metais. Ar viename didžiųjų šalies miestų įsikūrusi gydytoja grįš į Biržus, kai kurie biržiečiai gydytojai labai abejoja. Yra tvirtinančių, kad ši anesteziologė, kuriai už studijas sumokėta savivaldybės lėšomis, tikrai į Biržus negrįš. Dar kiti mano, kad ji gali kartais atvažiuoti budėti. Kalbinti medikai apie jaunąją gydytoją atsiliepė labai gerai.

Direktorius žino, kad sugrįš

Biržų savivaldybės ligoninės direktorius Nikolajus Jeloza sako, kad gydytoja anesteziologė į Biržus grįš. Jis tvirtino tą žinantis. Anot direktoriaus, gydytoja anesteziologė darbu Biržuose buvusi labai patenkinta ir kitur dirbti net nenorėtų. Netrukus Biržų ligoninėje turėtų pradėti dirbti ir gydytoja endokrinologė. Tai antroji studentė, kuriai pagal rajono tarybos patvirtintą programą buvo skirtas finansavimas.

Endokrinologo studijoms savivaldybės skirta lėšų suma – 20 904 Eur.
Rezidentei, kuri, pasak ligoninės direktoriaus, yra alytiškė, šie studijų metai – paskutiniai. Rugpjūtį gydytoja atvyksianti į Biržų ligoninę dirbti pagal sutartį.

Išgąsdino laikraštis?

2012 metais buvo patvirtinta gydytojo kardiologo studijų rėmimo programa. Tačiau kardiologo Biržuose iki šiol nėra. Kaip praneša Biržų rajono savivaldybė, rezidentė finansavimo atsisakė, šios studijos finansuojamos nebuvo. Kad būsimos kardiologės nesugundė solidi išmoka, patvirtino ir ligoninės direktorius N. Jeloza.
Anot ligoninės vadovo, būsima gydytoja kardiologė finansavimo atsisakė dėl „Šiaurės rytų“.
„Pamatė, kad rašoma „Šiaurės rytuose“ apie ligoninę ir gydytojus… Kaip jauni žmonės gali važiuoti ten, kur skleidžiama tokia nepagarba gydytojams“, – kalbėjo ligoninės direktorius.

„Nemanyčiau, kad „Šiaurės rytai“ tokie galingi“, – kardiologo atsisakymo dirbti Biržuose priežastimi abejojo sveikatos sritį kuruojanti mero pavaduotoja Irutė Varzienė. Būsimų gydytojų rezidentų studijų rėmimo programą ji vertina teigiamai. Tai kol kas esanti vienintelė priemonė pritraukti jaunus gydytojus į mūsų rajoną. Tokią praktiką taikančios ir kitos savivaldybės.

Anot vicemerės, tai, kad vieną kartą per savaitę dabar į Biržus atvykstantis endokrinologas sulaukia daug pacientų, rodo šio specialisto poreikį.
„Kad tokio gydytojo poreikis yra ir jis nuolat auga, tai faktas. Todėl ligoninės stebėtojų tarybos posėdyje išsakytas ligoninės vadovo užtikrinimas, kad rugpjūtį Biržų ligoninė jau turės endokrinologę, džiugina“, – apie savivaldybės lėšomis parengtos gydytojos endokrinologės laukimą sakė mero pavaduotoja I. Varzienė.

Paklausus, ar pagal savivaldybės finansuojamas programas, ar kitais būdais bandoma ieškoti kardiologo bei kitų būtinų specialistų, kilusių iš Biržų, vicemerė tiesiai neatsakė. Tvirtino, kad jos turimos žinios apie vieną gydytoją chirurgą nesutampa su tuo, ką jai sako ligoninės vadovas. O apie kitus konkrečius jaunus specialistus, biržiečių vaikus, kurie būtų kalbinti dirbti Biržuose, I. Varzienė nežino.
„Man ligoninės direktorius tvirtina, kad kalbino, tačiau nesako – ką. Pavardžių neatskleidžia“, – teigia už rajono sveikatos įstaigas atsakinga mero pavaduotoja I. Varzienė.

Alfreda Gudienė