Asmeninio archyvo nuotr.

Vyriausybė trečiadienio posėdyje pasiruošusi pritarti tikslui išplėsti nerūkymo zonas, apimant daugiau viešųjų erdvių, tačiau nepritarti siūlomam draudimui rūkyti daugiabučių namų balkonuose ir terasose, nes kontrolė nebūtų efektyvi.
Anot Vyriausybės, išlieka galimybė rūkyti pro atvirus langus, ventiliacijos angas, o įrodinėjimo procesas administracinėje teisenoje reikalautų neginčijamų įrodymų.
Vyriausybės nutarimo pažymoje rašoma, kad reikia cigarečių gaminius atriboti nuo bedūmių bei elektroninių cigarečių garų gaminių, sudėtingas daugiabučių gyventojų prieštaravimo pareiškimo mechanizmas, filmuojant ir fotografuojant rūkantį asmenį būtų pažeista asmens teisė į privatumą, todėl nebūtų pasiektas tikslas saugoti nerūkančių asmenų sveikatą.
Įstatymo projektu siūloma uždrausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose ir terasose, jeigu bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui, taip pat dengtose viešojo transporto stotelių vietose, vaikų žaidimo aikštelėse bei tose vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos, aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, išskyrus rūkymui skirtose vietose, laisvalaikio praleidimo vietose lauke, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai.
Be to, siūloma taikyti tą patį reguliavimą bedūmiams naujoviškiems tabako gaminiams, taip pat nustatyti pareigą juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris atsakingas už pastato, kuriame yra rūkoma, priežiūrą užtikrinti, kad tabako dūmai iš patalpos, kurioje yra rūkoma, nepatektų į kitas patalpas.
Siūlymą parengė 26 Seimo nariai, tarp jų – laikinasis Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.