Roberto Patronaičio nuotr.

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) užsakymu, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ 2020 metais atliko erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimo paslaugas, kurių metu buvo atnaujinti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (GDR50LT) ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografiniai žemėlapiai LKS-94 koordinačių sistemoje (TOP50LKS).

Kartografijoje, kuriant erdvinius duomenis ir topografinius žemėlapius, vienas iš pagrindinių yra 1:50 000 mastelis. Šio mastelio erdvinių duomenų rinkiniams ir topografiniams žemėlapiams skiriama itin daug dėmesio visose NATO šalyse-narėse, nes jie yra plačiai naudojami krašto apsaugos sistemoje. Taip pat šie žemėlapiai plačiai naudojami analizei, planavimui, teminių uždavinių, susijusių su transporto organizavimo, logistikos, krizių prevencijos bei kitomis sritimis, sprendimui, žemėlapių kūrimui atlikti ir kitiems tikslams.

GDR50LT duomenys ir TOP50LKS žemėlapiai automatizuotai atnaujinti naudojant LR teritorijos M 1:10 00 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT, ankstesnių metų GDR50LT, georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK), valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinio (GPDR), LR saugomų teritorijų valstybės kadastro (STK) ir kitus duomenis.

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT atnaujinimas apėmė LR teritorijos pradinių duomenų ir GDR50LT erdvinių duomenų atnaujinimą. Atliekant Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinių žemėlapių LKS-94 koordinačių sistemoje atnaujinimą, sudaryti skaitmeninis vektorinis žemėlapis TOP50LKS bei skaitmeninis rastrinis žemėlapis TOP50LKS-SR, kuriuos sudaro 131 M 1:50 000 žemėlapio nomenklatūriniai lapai.

Ankstesniuose etapuose sėkmingai įdiegus automatizuoto atnaujinimo technologijas, maksimaliai sutrumpėjo laikas nuo duomenų surinkimo iki galutinių produktų GDR50LT ir TOP50LKS sukūrimo, tad naudotojai gali gauti aktualiausią informaciją apie situaciją konkrečioje vietovėje. GDR50LT duomenų rinkinyje yra kaupiami Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių gamtinių bei antropogeninių objektų duomenys.

Atnaujintus GDR50LT erdvinius duomenis ir TOP50LKS žemėlapius galima peržiūrėti ir atsisiųsti per Lietuvos erdvinės informacijos portalą www.geoportal.lt.