Popiežius Pranciškus

Šeštadienį, birželio 8 d., sukanka penkeri metai nuo visam pasauliui svarbaus įvykio – Vatikane vykusio Izraelio ir Palestinos prezidentų maldos už taiką susitikimo, kuriame dalyvavo ir popiežius Pranciškus bei Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus.
Prisimenant šį įvykį, popiežius Pranciškus šį šeštadienį, birželio 8-ąją 13 val., kviečia viso pasaulio žmones skirti minutę taikai.
„Tikintieji tesimeldžia už taiką, netikintieji tyliai tepamąsto apie broliškesnį pasaulį“, – kviečia popiežius Pranciškus.
2014 m. birželio 8 d. Vatikano soduose buvo surengtas maldos už izraeliečių ir palestiniečių susitaikinimą bei taiką visuose Artimuosiuose Rytuose susitikimas, į kurį popiežius Pranciškus pakvietė Izraelio ir Palestinos prezidentus bei Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų. Kartu su prezidentais atvyko delegacijos, kurias sudarė po keliolika žmonių, atstovaujančių Izraelio ir Palestinos religinėms bendruomenėms. Prezidentą Shimoną Peresą į Vatikaną atlydėjo judėjai, krikščionys ir musulmonai iš Izraelio. Prezidento Mahmoudo Abbaso delegacijoje buvo Palestinos musulmonų ir krikščionių atstovai.