ELTA nuor.

Protestuojantys ūkininkai Nyderlanduose sukėlė transporto chaosą. Iš visos šalies antradienį Hagos link pajudėjo daugiau kaip 2 000 ūkininkų su traktoriais. Didieji įvažiavimai į miestą buvo užkimšti. Iš viso spūsčių ilgis siekė daugiau kaip 1 100 km.
Ūkininkai protestuoja prieš tai, kad žemės ūkiui, jų požiūriu, vienpusiškai suverčiama atsakomybė dėl  tokių aplinkos problemų, kaip klimato kaita ir per didelės azoto emisijos.
Protestų organizatoriai mitinge tikisi dalyvausiant per 10 000 žmonių.