Bendrovės nuotr.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 479 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą“ ir įgyvendindama 2019 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo Nr. XIII-1927, priimto 2019 m. sausio 11 d., ir susijusių poįstatyminių teisės aktų nuostatas, vykdo tręšiamųjų produktų pateikimo ir tiekimo rinkai bei naudojimo priežiūrą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymais buvo patvirtinti du klausimynai, kurie bus naudojami atliekant tręšiamųjų produktų pateikimo ir tiekimo rinkai bei naudojimo priežiūrą. Juose pateikti pagrindiniai ir svarbiausi reikalavimai, kurie nustatyti teisės aktais ir kurių privalo laikytis atitinkamą veiklą vykdantys ūkio subjektai.
Šiuos klausimynus galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje: Tręšiamųjų produktų pateikimo ir tiekimo rinkai reikalavimų kontrolinis klausimynas. Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų kontrolinis klausimynas.
Augalininkystės tarnyba ragina ūkio subjektus, tiekiančius tręšiamuosius produktus rinkai ar naudojančius juos žemės ūkio gamybos veikloje, susipažinti su klausimynais ir užtikrinti, kad jų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Augalininkystės tarnybos specialistai šiemet skirs daugiau dėmesio tikrinamų ūkio subjektų konsultavimui, supažindins su tręšiamųjų produktų teisės aktų reikalavimais ir patars, kaip tinkamai juos įgyvendinti. Siekiant užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiami kokybiški tręšiamieji produktai, pas tiekėjus bus imami minėtų produktų ėminiai kokybės tyrimams atlikti.