Bendrovės nuotr.

Akivaizdu, kad VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijos turima moderni įranga, kompetentingi bei didelę darbo patirtį sukaupę darbuotojai, įdiegti naujausi tyrimų metodai, plačiai taikomos informacinės technologijos, nuolatinis bendradarbiavimas su užsienio pienininkystės organizacijomis ir tyrimų laboratorijomis yra svarbūs kokybiško laboratorijos darbo veiksniai. Tačiau prioritetinė VĮ „Pieno tyrimai“ kryptis – bendradarbiavimas su pieno tyrimų užsakovais, įsiklausymas į jų problemas, bendras siekis tas problemas išspręsti.

Bendras bakterijų skaičius (BBS) ir somatinių ląstelių skaičius (SLS) – pastaruoju metu labiausiai linksniuojami žalio pieno kokybės rodikliai. Tam didžiausią įtaką turėjo Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos biuro (FVO) ekspertų rekomendacijos atsisakyti reikalavimo nustatyti šių rodiklių viršutines matavimo ribas bei nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Pieno supirkimo taisyklių pakeitimas, kuris minėtą reikalavimą panaikino. Apie šiuos pakeitimus buvo žinoma iš anksto ir tam ruoštasi – jau nuo 2017 m. vasario 1 d. VĮ „Pieno tyrimai“ interneto svetainėje prie pieno kokybės tyrimų rezultatų buvo galima pasitikrinti BBS ir SLS geometrinius vidurkius pagal faktinius tyrimų rezultatus, jei nustatytas rezultatas viršijo iki šiol taikytas viršutines ribas.

Bendrovės nuotr.

Bendrovės nuotr.

Įsigaliojus pakeitimams įmonė sulaukia ir tiesioginių, ir netiesioginių nusiskundimų dėl atliekamų paslaugų kokybės bei patikimumo. Laboratoriją, pieno gamintoją ir perdirbėją vienija bendras tikslas – sveikas kokybiškas pienas ant vartotojo stalo. Reaguodami į pieno gamintojų signalus, laboratorijos specialistai nori priminti ir paprašyti, atsiradus abejonei dėl tyrimų rezultatų, kreiptis į laboratorijos specialistus interneto svetainėje nurodytu telefonu 8 373 63 653, elektroniniu paštu arba tiesiogiai atvykus į laboratoriją. Visi, kam kyla abejonių, suderinus atvykimo laiką, kviečiami apsilankyti VĮ „Pieno tyrimai“ laboratorijoje ir savo akimis pamatyti, kaip joje dirbama, įsitikinti tyrimų procesų ir rezultatų objektyvumu. Atvykdami į laboratoriją ūkininkai gali atsivežti ir pieno mėginius, kurie jiems matant bus ištirti, o vizito pabaigoje pateikti tyrimų rezultatai. Siekdami visapusiško bendradarbiavimo, VĮ „Pieno tyrimai“ specialistai rengia pažintines ir šviečiamojo pobūdžio ekskursijas, kurių metu ūkininkai supažindinami su visomis pieno tyrimų galimybėmis, atsakoma į rūpimus klausimus.

VĮ „Pieno tyrimai“ specialistai taip pat primena, kad gavęs rezultatą ir suabejojęs dėl pieno kokybės ar sudėties rodiklių gamintojas ar supirkėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų gali raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir prašyti, kad tyrimo rezultatas būtų anuliuotas. Tarnyboje yra sudaryta Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisija (telefonas 8 524 91 708), kuri atlieka reikiamus patikrinimus ir išsamiai išanalizavusi visus rezultatus priima sprendimą. Taip pat galima kreiptis ir į VĮ „Pieno tyrimai“ laboratoriją, kuri perduos informaciją komisijai. Jei pieno kokybės tyrimų duomenys yra anuliuojami, atitinkami bendro bakterijų ir / arba somatinių ląstelių skaičiaus rodikliai neįtraukiami apskaičiuojant geometrinį vidurkį ir už pieną atsiskaitoma pagal perskaičiuotus rezultatus.

 

VĮ „Pieno tyrimai“ informacija