Jaunas ūkininkas A.Grinis tvirtino, kad Europos Sąjungos parama jam suteikė šansą dirbti išsvajotą darbą. Asmeninio archyvo nuotr.

Jaunas ūkininkas Artūras Grinis savo svajonių ūkį kuria Mažeikų rajone, Šerkšnėnų kaime. Puoselėti mėsinių galvijų ūkį jam padėjo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. „Europos Sąjungos parama jauniems ūkininkams – puiki paspirtis. Todėl linkiu visiems nepraleisti šio šanso ir dalyvauti programoje“, – teigė A.Grinis.

Ūkininko kelias

Artūras užaugo ūkininkų šeimoje, todėl žemės ūkis jam buvo gerai pažįstamas ir mielas. Rinkdamasis specialybę jis jau žinojo, ką studijuoti. Todėl nedvejodamas įstojo į politechnikos mokyklą ir įgijo agroserviso darbuotojo kvalifikaciją.

Po studijų jaunuolis laimės ieškojo Klaipėdoje, tačiau po dvejų metų grįžo atgal į gimtinę ir įsidarbino „Aušros“ žemės ūkio bendrovėje, kurioje dirbo 3,5 metų ir sėmėsi patirties.

„Dirbau javų kombainu, sėjau grūdines kultūras bei jas prižiūrėjau. Vieną dieną nusprendžiau, kad ir pats galiu imtis savo veiklos ir dirbti žemės ūkyje. Tuo metu kaip tik buvo viešinama 2014–2020 metų KPP veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, kurioje pasiryžau dalyvauti ir išbandyti savo jėgas. Todėl parašiau projektą ir ėmiau darbuotis. Tuo metu pirmuosius javų plotus pasėjau skolintu traktoriumi “, – mintimis į praeitį sugrįžo A.Grinis.

Plėtoja mišrų ūkį

Jaunas ūkininkas tvirtino, kad Europos Sąjungos parama jam suteikė šansą dirbti išsvajotą darbą. Tuo metu tėvai Artūrui padovanojo dalį mėsinių galvijų, kitą dalį jis įsigijo pats. Jo auginamoje bandoje, kurią sudaro mėsiniai mišrūnai, dominuoja Šarolė veislės galvijai. Norėdamas išlaikyti konkurencingą ūkį A.Grinis ėmė plėtoti gyvulininkystę ir augalininkystę. Taip išgyventi, pasak pašnekovo, yra lengviau, nes kiekvieni metai ūkininkams pateikia įvairių siurprizų. Kuomet vieni metai būna prastesni grūdinėms kultūroms, susidariusius nuostolius kompensuoja gyvuliai, ir atvirkščiai.

„Šiuo metu dirbu daugiau nei 100 ha žemės. Didžiąją jos dalį nuomoju, kadangi jaunam žmogui dabartinėmis kainomis ją įsigyti sudėtinga. Beje, pradėjus kurti ūkį nuo nulio yra nelogiška iš karto pirkti visus žemės sklypus“, – pastebėjimus išsakė jaunas vyras.

Užsiaugina pašarus

A.Grinis ūkyje augina žieminius ir vasarinius kviečius, miežius, žirnius.

„Praėjusių metų ruduo buvo palankus sėjai, todėl didžiąją dalį žemės ploto skyriau žieminiams kviečiams. Šiais metais vasarinių kviečių nesėjau. Auginu žirnius ir miežius, nes jie reikalingi gyvulių pašarams“, – sakė Mažeikių rajono ūkininkas.

Gyvulių pašarui ūkyje yra ruošiamas šienas ir šienainis. Vasarą gyvuliai minta žole. Per parą jie priauga iki 1,5 kg svorio. Artūras teigė, kad realizacijai stengiasi parduoti buliukus iki 24 mėn. amžiaus.

„Su bendrove, kuriai parduodu gyvulius, bendradarbiauja ir mano tėvai, ir aš. Naujų supirkėjų neieškome, nesiblaškome, nes jie pasiūlo konkurencingas kainas, visada ieško kompromiso“, – akcentavo pašnekovas.

Kiekvienais metais A.Grinis parduoda 10–15 bulių, taip pat nepamiršta papildyti bandos naujais veršeliais ir buliukais.

A.Grinis ūkyje augina žieminius ir vasarinius kviečius, miežius, žirnius.

A.Grinis ūkyje augina žieminius ir vasarinius kviečius, miežius, žirnius.

Ragina nedvejoti

Artūras mintimis grįždamas į ūkio kūrimo pradžią akcentavo, kad be paramos pagal 2014–2020 metų KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ jis net nebūtų bandęs kurti ūkio.

„ES lėšos – didelė paspirtis. Šiais pinigais įsigijau 100 AG traktorių, sėjamąją, plūgą ir priekabą. Pradedančiajam ūkininkui labai reikia technikos, nes be jos neišsiversi. Todėl, pasikonsultavęs su mechanikais, pirkau ne vieną galingą ir brangų, išsvajotą traktorių, o susikomplektavau tai, ko man reikia ūkio darbams atlikti“, – teigė A.Grinis bei pridūrė, kad per ketverius ūkininkavimo metus jis gerokai pasistūmėjo į priekį ir išplėtė ūkį. Todėl šiuo laikotarpiu jis ir vėl parašė projektą paramai gauti, nes ūkį būtinai reikia modernizuoti.

„Visus jaunus ūkininkus, kurie planuoja dirbti žemės ūkyje ir jiems ši veikla patinka, raginu nedvejoti ir dalyvauti 2014–2020 metų KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Tai – unikali galimybė siekti savo išsvajoto tikslo“, – ragino Mažeikių rajono ūkininkas.

Renkamos paraiškos

Žemės ūkio ministerija kviečia jaunuosius ūkininkus teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ . Paraiškos priimamos iki 2019 m. liepos 31 d. Šiam KPP veiklos srities paraiškų priėmimo etapui skirta 13 011 880 Eur paramos lėšų.

ES parama jauniesiems ūkininkams pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigoja juos įgyti per ateinančius 3 metus) ir pateikia verslo planą.

Žemės ūkio valda ir ūkis turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti.

ES parama jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 8 tūkst. Eur (skaičiuojama pagal žemės ūkio ministro patvirtintus normatyvus), t. y. jaunojo ūkininko ūkio verslo plano pabaigoje turi būti suplanuotas ne mažesnio kaip 8 tūkst. Eur ūkio įkūrimas. Visgi, siekiant, kad projektas surinktų didesnius balus ir užsitikrintų didesnes galimybes gauti ES paramą, jaunasis ūkininkas turėtų pagalvoti apie galimybę įkurti didesnį ūkį.

Valdų padalijimas

Valdos padalijimas – žemės ūkio valdos sudarymo būdas, kai jaunasis ūkininkas, pretenduojantis gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo giminaičio (tėvo, mamos, senelio, senelės, brolio, sesers, sūnaus, dukros) žemės ūkio valdos išregistruotus artimojo giminaičio nuosavybės teise valdomus žemės sklypus įsigyja nuosavybės teise ir įregistruoja juos savo valdoje. Jeigu keli pareiškėjai kuriasi valdose, kurios buvo padalytos iš vienos valdos, jiems bendrai negali būti skirta didesnė kaip 40 tūkst. Eur parama.

Parama neteikiama, jei:

  • besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;
  • besikuriančio jaunojo ūkininko valda perregistruota iš jo sutuoktinio.

ES paramos jauniesiems ūkininkams dydis

Didžiausia parama jaunajam ūkininkui – 40 tūkst. Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas. Parama išmokama dviem etapais – pirmoji išmokos dalis sudaro 50 proc. prašomos ES paramos jaunajam ūkininkui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji dalinė išmoka išmokama, kai sėkmingai įgyvendinamas jaunojo ūkininko įsikūrimo verslo planas. Parama gali sudaryti 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektai įgyvendinami Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Tinkamos finansuoti visos jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Projektų atranka

Jaunųjų ūkininkų projektai pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ bus atrenkami pagal kriterijus, skiriant balus. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Papildomi įsipareigojimai

Jaunojo ūkininko verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo, o per 18 mėn. nuo įsikūrimo dienos jaunasis ūkininkas turi pateikti paraišką tiesioginėms išmokoms gauti.

Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu (ne ilgiau kaip 4 metai) bei kontrolės laikotarpiu (3 metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo) turi priklausyti jaunajam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.).

Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ jaunasis ūkininkas įsipareigoja įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų.

Jaunieji ūkininkai, norintys gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, privalo tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą dvejybine apskaitos sistema.

 

LOGOspalv