Roberto Patronaičio nuotr.

Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį valstybės mastu dėl sausros padarinių žemės ūkiui, žemdirbiams įsigalioja Žemės ūkio ministerijos parengta nenugalimos jėgos (force majeure) pažymų kompensavimo tvarka

Jei ūkininkai, dėl susidariusios ekstremaliosios padėties negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų bankams, kreditoriams, supirkėjams ir dėl sutarties sąlygų pakeitimo susitarti nepavyksta, jie gali kreiptis į Prekybos, pramonės ir amatų rūmus dėl pažymos, patvirtinančios force majeure aplinkybes.

Ši pažyma gali būti naudojama kaip faktinis įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

Esant valstybės lygio ekstremaliajai padėčiai dėl sausros padarinių žemės ūkiui, force majeure pažymos gali būti kompensuojamos iki 100 proc., bet ne daugiau nei 200 Eur.

Norint gauti kompensaciją už pažymą, reikia ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jos išdavimo dienos, o jei pažyma išduota iki valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, su kuria susijusios pažymoje liudijamos nenugalimos jėgos aplinkybės, paskelbimo – per mėnesį nuo šios ekstremalios situacijos paskelbimo kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą, pateikiant prašymą ir mokėjimą už pažymą liudijančius dokumentus.