Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Š. m. sausio mėnesį, pradėjus galioti naujajam Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymui, Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) jau išdavė 1340 sutikimų žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.

Per tą patį laikotarpį atsisakyta išduoti 4 sutikimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, nes turimi žemės ūkio paskirties žemės plotai būtų didesni nei 500 ha.

Per sausio mėnesį į teritorinius NŽT skyrius asmenys kreipėsi ir dėl sutikimų įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės. Išduota jau 11 tokio pobūdžio sutikimų.

Iš viso sausio mėnesį NŽT gavo 1664 prašymus išduoti sutikimą žemės ūkio paskirties žemei įsigyti.

Sutikimų išdavimo ar atsisakymo išduoti sutikimą procedūra, kaip numatyta, gali užtrukti iki 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos. NŽT ne tik vertina dokumentus, suteikiančius asmeniui pirmumo ir bendrą teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės, bet ir tikrina valstybės įmonių registrų duomenis apie asmenų turimus žemės plotus ir (ar) akcijas juridiniuose asmenyse, valdančiuose žemės ūkio paskirties žemę. Sutikimas yra išduodamas nustačius, kad bendras įsigytos (priklausančios) žemės plotas ir (ar) turimų akcijų kiekis juridiniuose asmenyse, valdančiuose žemės ūkio paskirties žemę, neviršija nustatytų didžiausių įsigyjamos žemės ūkio paskirties žemės ploto dydžių.

 

Parengta pagal Nacionalinės žemės tarnybos informaciją