Scanpix nuotr.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto taryba visoje šalyje inicijuoja Lietuvos žemdirbių peticiją „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų“ ir pradeda rinkti parašus.

Peticijoje reikalaujama, kad tiesioginės išmokos (TI) Lietuvos žemdirbiams nuo 2021 m. būtų ne mažesnės negu 2020 m. ES TI vidurkis, o išmokos už žalinimą ir kitų aplinkosaugos reikalavimų taikymą būtų vienodos visoje ES.

Peticijoje rašoma, kad Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės stengėsi modernizuoti ir vystyti savo ūkius, kantriai laukdami žadėto ūkininkavimo sąlygų suvienodinimo visoje ES. Tačiau nei 2014 m., pasibaigus pereinamajam 10 m. laikotarpiui, nei pastaruoju 2014–2020 m. finansiniu laikotarpiu daug kartų žadėto sąlygų suvienodinimo nesulaukė. Pasirodžius pirmosioms gairėms, kaip atrodys ES Bendroji žemės ūkio politika per ateinantį finansinį laikotarpį, aiškėja, kad sąžiningo ir Lietuvos ūkininkų nediskriminuojančio išmokų suvienodinimo gali nesulaukti ir po 2020-ųjų. Nors Lietuvos ūkininkai lygiai tiek pat prisideda prie aukštų ES aplinkosaugos, maisto saugos, gyvūnų gerovės standartų, klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimo, mūsų šalies žemdirbiai vis dar diskriminuojami skirstant ES Bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti skirtas lėšas. Todėl nenuostabu, rašoma peticijoje, kad ir Lietuvos žemdirbiai vis dažniau emigruoja į kitas ES valstybes.

Parašus numatoma rinkti iki vasario 5 d. Rokiškio rajone pasirašyti peticiją galima seniūnijose, savivaldybės Žemės ūkio skyriuje, rajono Ūkininkų sąjungoje, Kredito unijoje.

Parašų rinkimo rezultatai bus aptarti 2018 m. vasario mėnesį visuotiniame Lietuvos žemdirbių suvažiavime. Po to peticiją ketinama įteikti Europos Parlamento Peticijų komitetui.