R. Dovydėno pieš,

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) įgyvendinami projektai užkliuvo Seimo nariui „tvarkiečiui“ Remigijui Žemaitaičiui. Jis davė darbo teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms dėl ŽŪR esą neskaidriai vykdytų viešųjų pirkimų, kurie, parlamentaro manymu, yra nesuderinami su šios organizacijos veikla. ŽŪR atstovai sako, kad,užuot svaidęsis skambiais pareiškimais, seimūnasverčiau pirmiausia būtų išsiaiškinęs, ką žemdirbių savivaldos organizacija veikia, ir detaliau susipažinęs su projektais.

Kam laboratorinė įranga

R.Žemaitaitis birželio 5 d. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų tarnybą, Viešųjų pirkimų tarnybą ir Valstybės kontrolę dėl ŽŪR viešųjų pirkimų. Pranešime žiniasklaidai Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas pastarojo pusmečio ŽŪR veiklą pavadino skandalinga.

Politikui užkliuvo, kad ŽŪR, įgyvendindami europinės paramos remiamus projektus, perka sudėtingą chromatografo sistemą – laboratorinę įrangą, kurią pasitelkiant analizuojami medžiagų mišiniai (viešųjų pirkimų vertė – 114 647,50 euro), Kjeldalio analizės sistemą,skirtą baltymų ir azoto analizei (16 153,50 euro), taip pat – precizines svarstykles (508,20 euro).

Parlamentarui abejonių sukėlė ir pirktosparodomosios bandymų priežiūros ir sklaidos paslaugos iš UAB „Art 21“ (vertė 120 022,32 euro). Taip pat jis prašo minėtų valstybės institucijų išsiaiškinti, kam ŽŪR už beveik 60 tūkst. eurų išsinuomojo žemės ūkio techniką, už daugiau kaip 15 tūkst. eurų pirko trąšų ir už panašią sumą – probiotinių preparatų.

R. Žemaitaitis.

R. Žemaitaitis.

„Žemės ūkio rūmai yra nevyriausybinė asociacija, tiesiogiai neužsiimanti žemės ūkio veikla, neturinti mokslinių laboratorijų ir laborantų, o vykdo viešuosius pirkimus, kurie sveiku protu sunkiai suvokiami“, – padarė išvadą R.Žemaitaitis.

Parlamentaras taip pat pabrėžė, kad nuo 2016 m. pabaigos ŽŪR neišrenkamas pirmininkas. Buvusiam šios organizacijos vadovuiAndriejui Stančikui tapus Seimo nariu, laikinuoju ŽŪR pirmininku buvo patvirtintas administracijos direktorius. „Šiuo metu Žemės ūkio rūmų pirmininko ir administracijos vadovo pareigaseina vienas asmuo – jis pats administruoja ir pats kontroliuoja savo veiklą. Tai daroma naudojant valstybės lėšas“, – akcentavo „tvarkietis“.

Kimba prie„valstiečių“

ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, laikinai einantis ir pirmininko pareigas, parlamentaro pareiškimą dėl skandalingųŽŪR viešųjų pirkimų prilygino šmeižtui.„Jeigu šiam politikui būtų rūpėję išsiaiškinti tiesą, jis būtų paskambinęs ir pasiteiravęs, kas jam neaišku. Mes būtume parodę dokumentus ir išsklaidę jo abejones. Bet, matyt, jis siekia kitokių tikslų. Matome, kad R.Žemaitaitis aktyviai kimba į skvernus„valstiečiams“, tad gali būti, kad ir rūmus su jais tapatina. Bet mūsų organizacija nepolitinė“, – sakė ŽŪR direktorius.

S.Dimaitis atmetė priekaištus, neva projektai pasipylė per pastarąjį pusmetį: „Tai ilgas ir kruopštus darbas, paraiškos buvo pateiktos pernai. Pirmiausia buvo įvertinta mūsų idėja, projektai patvirtinti Žemės ūkio ministerijosProjektų atrankos komitetuose.Tik vienas iš mūsų projektų gavo maksimalią balų suma. Kaip jie įgyvendinami, prižiūri ir kontroliuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra.“

S. Dimaitis

S. Dimaitis

Komentuodamas mestus įtarimus dėl neva neskaidrių viešųjų pirkimų, ŽŪR direktorius pabrėžė, kad jievykdyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, laikantis visųviešųjų pirkimų procedūrų. Anot jo, ne kartą buvo konsultuotasi su Viešųjų pirkimų tarnybos specialistais dėl kvalifikacinių reikalavimų bei sąlygų, keliamų potencialių tiekėjų techniniams pajėgumams.

Nauda ūkininkams

S.Dimaitis siūlė nusiraminti skambiais pareiškimais besisvaidančiam politikui, susirūpinusiam, kam ŽŪR reikalinga laboratorinė įranga, traktoriai ir trąšos. „To reikia ne mums, o mūsų projektų partneriams – mokslininkams ir ūkininkams, kurie yra Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės nariai. Būtent jienaudosis Žemės ūkio rūmų nupirktomis priemonėmis, medžiagomis ir įranga. Rūmai yra projektų teikėjas ir atsako už finansus“, – aiškino pašnekovas.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros projektais susidomėję politikai turėtų žinoti, kad EIP – dabartiniame finansiniame laikotarpyje atsiradusi nauja priemonė, remianti ūkininkų, miško valdytojų, mokslininkų, konsultantų ir kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių bendrą veiklą, kurios tikslas – žemės ir miškų ūkyje taikyti žinias ir inovacijas. Kitaip tariant, skatinama suvienyti teoriją ir praktiką.

S.Dimaitis priminė, kad ŽŪR jau 10 metų yra Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) akredituota žemės ir miškų ūkio konsultavimo institucija ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta viena iš EIP veiklos grupės šalių. Šioje grupėje mokslui atstovauja Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centras, o trečioji šalis yra ūkininkai.

„Mes pirkome tai, ko pagal projektus reikia mokslininkams ir ūkininkams. Jie taip pat privalo prisidėti savo lėšomis ar materialiniais ištekliais – 40 proc. projekto vertės. Taigi pasibaigus projektui įranga liks mokslininkams, trąšas ir probiotikus sunaudos ūkininkai, žemės ūkio technika nuomojama, nes visi žemdirbiai ją turi“, – aiškino ŽŪR pirmininkas.

Papildomas darbas

R.Žemaitaitis dar suskaičiavo, kad per pastarąjį pusmetį ŽŪR pasirašė daug papildomų sutarčių su šios įstaigos darbuotojais.

„Kadangi esame akredituota konsultavimo institucija ir turime 28 akredituotus konsultantus, dėl papildomų darbų buvo pasirašytos sutartys. Juk projektai – papildomas darbas ir papildoma galimybė užsidirbti. Žmonės rengė metodikas, programas, vedė mokymus ir už tai gavo atlygį. Reikia pasidžiaugti, kad darbuotojai taip motyvuojami“, – teigė S.Dimaitis.

Į politiko pareiškimus, kad ŽŪR esą įsigaliojo kontrolės ir vykdymo vienvaldystė, S.Dimaitis atsakė, kadadministracijos direktorius ir pirmininkas nėra vienas kitam tiesiogiai pavaldūs ir vienas kito nekontroliuoja.

Proga pasireikšti

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A.Stančikas minėtus kolegos „tvarkiečio“pareiškimus pavadino dėmesio stokos išraiška. „R.Žemaitaitis galėjo pasidomėti, juk dokumentai atviri, bet panašu, kad jis nori pasirodyti esąs teisybės ieškotojas. Tačiau, apspjovęs kitą, didvyriu netapsi“, – dėlinovacinių projektųsukeltą šurmulį komentavo seimūnas.

Anot A.Stančiko, jau seniai kalbama, kad tarp mokslo ir žemdirbių yra didelis atotrūkis. O kai atsirado galimybė inovacijas ir mokslo pasiekimus pritaikyti žemės ūkyje, pasipylė kaltinimai.

A. Stančikas

A. Stančikas

„Ir anksčiau dirbome su mokslininkais. Plungės, Kauno rajonų gyvulininkystės ūkiuose buvo išbandomi probiotikai kvapui naikinti. Tai pasiteisino. Žemės ūkio rūmai – jungiančioji grandis, padedanti mokslą priartinanti prie žemdirbių. Juk viena iš savivaldos organizacijos funkcijų – imtis veiksmų, kad kuo daugiau ūkininkų praktiškai galėtų pritaikyti mokslo pasiekimus“, – aiškino parlamentaru tapęs buvęs ŽŪR pirmininkas.

A.Stančiko manymu, reikėtų pasidžiaugti, kad yra suteikta galimybė tokiai veiklai gauti europinę paramą ir kad ŽŪR tuo naudojasi. „Jei ne ši organizacija, projektus teiktų ir laimėtų kiti. Kodėl reikia užsipulti?“ – klausė politikas.

Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, buvęs ŽŪR vicepirmininkas, nenorėjo įsitraukti į ginčą tarp Seimo nario ir žemdirbių savivaldos organizacijos. Jis tik priminė, kad ŽŪR – svarbus ir atsakingas socialinis partneris, turintis teisę dalyvauti konkurso tvarkavykdomose atrankose.

Bandymai ir lauko dienos

ŽŪR viešai pateikė informaciją apie šiuo metu įgyvendinamus 5 projektus, kurių metu numatyta surengti dešimtis parodomųjų bandymų ir lauko dienų augalininkystės, daržininkystės ir pieno gamybos ūkiuose. Vyks seminarai, grupių susitikimai, kur bus dalijamasi patirtimi, apskritieji stalai ir baigiamosios konferencijos.

Taip pat ŽŪR konsultantai ves 143 seminarus, kuriuose numatyta apmokyti per 2 tūkst. šalies žemdirbių. Anot ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėjos Sonatos Kisielienės, šiemet kovo pabaigoje baigtas įgyvendinti projektas „Kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, kurio metu apmokyta apie 2 tūkst. ūkininkų.

ŽŪR šiuo metu įgyvendinami 5 projektai

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ yra remiami 3 projektai:

„Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“;

„Pieno ūkių ekonominio potencialo vertinimo sistemos naudojimas, siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą bei gerinti produkcijos kokybę“;

„Integruotos tiksliosios augalininkystės sistemos naudojimas, siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“.

Projektas „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“ remiamas pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Numatyta surengti 143 mokymo kursus.

Projektas „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus, azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą,  naudojant naujos kartos mikroelementus“ finansuojamas pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

Įvertinti teigiamai

Aistė Mileikaitė, Nacionalinės mokėjimo agentūros Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja

Šiuo metu ŽŪRiš viso įgyvendina 6 projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Penki projektai įgyvendinami pagal priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, vienas projektas – pagal priemonę „Bendradarbiavimas“. Artimiausiu metu bus įvertintas paskutinis projekto „Kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“ mokėjimo prašymas. Iš viso projektui šiuo metu išmokėta 179 tūkst. eurų, pateikta ir projekto pabaigos ataskaita. Kitus projektus planuojama baigti įgyvendinti 2018–2019 m., pirmieji pateikti mokėjimo prašymai įvertinti teigiamai.