Asociatyvi nuotr.

Vilkai Biržų rajone vėl pradėjo kruvinas puotas. Pjaunami net prie pat gyvenamųjų namų besiganantys galvijai.

Vieną sodybą aplenkė, apsilankė kitoje

Praėjusio šeštadienio vakarą vieno medžiotojo vaizdo kameros Biržų girioje užfiksavo Pelaniškių kaimo link slenkantį vilką.

Apie tai buvo informuoti gretimame Latvelių kaime gyvenantys ir gyvulius laikantys ūkininkai. Tačiau jie labai nesibaimino, nes naktimis į ganyklas paleidžia podhales aviganius. Šie šunys gerai saugo naminius gyvulius.

Paaiškėjo, kad vilkai šią pamiškės sodybą aplenkė. Tačiau tą pačią naktį vilkai grobį susirado gretimame Medeikių kaime.
Sekmadienio ryte kaimo gyventoja pastebėjo, kad sudraskyta šiais metais gimusi telyčaitė. Ji ganėsi prie pat Medeikių kaimo gyvenvietės, Vingio gatvėje, netoli pieninės.

Telyčaitės savininkas Tomas Butkevičius sakė, kad vienoje vietoje buvo penki pririšti galvijai. Ryte jo mama ganykloje rado du galvijus nutrūkusius ir pabėgusius. Dar du didesni buvo likę pririšti.
Viena trijų mėnesių telyčaitė tysojo negyva, jai buvo išdraskyti viduriai. Vilko sudoroto gyvulio telyčaitės likučius atidavė kaimyno šunims.

Pasak T. Butkevičiaus, tai ne pirmas kartas šiame kaime, kai naminiai gyvuliai kenčia nuo vilkų. Ūkininkų karvėms prieš kurį laiką buvo apdraskyti šonai.

Matė žaidžiančius vilkiukus

Neatmetama, kad medeikiečių naminius gyvulius gali draskyti vilkė, mokanti medžioti jauniklius.
Maitinanti vilko patelė buvo prieš mėnesį užfiksuota medžiotojų vaizdo kamerose. Manoma, kad ji gyvena Tamošiūnų girininkijos teritorijoje.

Praėjusį penktadienį Biržų girioje, Vinco Meskupo pusinėje, netoli išilginės linijos, į darbą važiavę miško kirtėjai matė ant kelio žaidžiančius vilkiukus.

Miško kirtėjas Redas Gasiūnas pasakojo, kad du vilkiukai žaidė apie 5 valandą ryto. Kokio jie amžiaus, žmogus neįžiūrėjo, nes buvo tamsu.

Akivaizdu, kad šiame Biržų girios kašte gyvena vilkų gauja ir moko jauniklius medžioti.

Draskė šlaunis

Rugpjūčio 7 dieną vilkai draskė 10 mėnesių telyčaitę Vabalninko seniūnijos Natiškių kame.
Ryte į lauką atėjusi Vilma Labanauskienė pamatė, kad jos auginamai telyčiai iki kaulų išdraskytos šlaunys.

Pakviestas privatus veterinarijos gydytojas Faustas Brazdžiūnas patarė telyčaitę papjauti, kad ji nesikankintų.
Apie 200 kilogramų sverianti telyčia ganėsi pririšta. Kiti ūkininkų gyvuliai neliesti.

F. Brazdžiūnas sakė, kad jam yra tekę nemažai matyti gyvulių, apdraskytų plėšrūnų. Vieni gyvuliai pradedami graužti nuo kojų dar būdami gyvi – veterinarui teko siūti jiems padarytas žaizdas.

„Jei veršeliai laikomi su karvėmis, jos vaikus dar kiek apgina. O jei ganomi vieni, tai pasmerkti. Visų gyvulių į tvartus juk neįmanoma nakčiai suvaryti“, – svarstė veterinarijos gydytojas.

Praėjusiais metais vilkai sugraužė tris avytes, kurios ganėsi už pusės kilometro nuo šios vietos.
Netoli Natiškių kaimo yra Žalioji giria bei Guodžių durpynas, kur vilkų apstu.

Reikia nufotografuoti

Biržų rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis, praėjusiais metais Biržų rajone buvo užregistruoti 33 atvejai, kai nuo plėšrūnų dantų nukentėjo naminiai gyvuliai, dažniausiai avys ir galvijai.

Tarnybos vadovas Adolfas Rinkūnas gyvulių laikytojus perspėja, kad norint gauti savivaldybės skiriamą kompensaciją reikia, jog gyvulio mirties aktą surašytų veterinarijos gydytojas. Be to, nuo šių metų pagal nustatytus reikalavimus gyvūnas turi būti dar ir nufotografuotas.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių specialistė Ieva Krikštopaitytė informavo, kad šių metų pradžioje Biržų rajone buvo registruojami 64 vilkai. 2018 metų duomenimis, Biržų rajone buvo 83 vilkai.
Šie duomenys pateikiami gavus medžiotojų būrelių informaciją.

Jurgita Morkūnienė

Biržų krašto laikraštis „Šiaurės rytai“.