Bendrovės nuotr.

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, praėjusiais metais dėl paramos galėjo kreiptis du kartus. Pernai gruodžio 31 d. pasibaigus antrajam paraiškų rinkimo etapui, paaiškėjo, kad per mažiau nei mėnesį šiam etapui buvo pateikta 271 paraiška, kuriose pareiškėjai paprašė daugiau kaip 36 mln. eurų paramos. Tuo tarpu šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 30 mln. eurų paramos suma, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Paramos paraiškas galėjo teikti ūkininkai, investuojantys į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu paramos lėšomis finansuojama specializuotame žemės ūkio sektoriuje būtinų pastatų arba statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, valdos infrastruktūros sutvarkymas bei įrangos, būtinos veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti, įsigijimas.

Taip pat paramos lėšomis gali būti kompensuojama naujos žemės ūkio technikos (išskyrus traktorius ir kombainus) bei įrangos įsigijimo išlaidų dalis.

Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė, įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.

Šiuo metu atliekamas prioritetinis paraiškų vertinimas.