Redakcijos archyvo nuotr.

2017 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 632,03 tūkst. kiaulių – 1,46 proc. mažiau nei 2016 m. sausio–spalio mėn. Iš to skaičiaus 409,49 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuotos pagal SEUROP klasifikavimo skalę. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 50,06 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 0,79 proc. mažiau nei 2016 m. sausio–spalio mėn. 2017 m. sausio–spalio mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 166,81 EUR/100 kg ir buvo 12,59 proc. didesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 119,14 EUR/100 kg – buvo 12,46 proc. didesnė nei 2016 m. sausio–spalio mėn. (105,94 EUR/100 kg). Per metus paršavedės pabrango 27,40 proc., pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulės – 9,80 proc., antros (106–115 kg) – 11,26 proc., trečios (116–140 kg) – 14,56 proc.