Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vyriausybei paskelbus karantiną, siekiant sumažinti koronaviruso plitimą, dalis įmonių ir organizacijų susidūrė su sunkumais – ne visuose ekonomikos sektoriuose įmanoma prisitaikyti prie karantino sąlygų taip greitai. Siekdamos tęsti veiklą, įmonės ieško įvairių būdų kaip sušvelninti susidariusios situacijos ekonomines ir finansines pasekmes, o viešoje erdvėje pasigirsta kalbų, kad dalis įmonių ar organizacijų skatina darbuotojus eiti kasmetinių arba net nemokamų atostogų. Čia svarbu paminėti, kad darbuotojas nemokamas atostogas šiuo laikotarpiu turi teisę naudoti jo paties iniciatyva, o ne darbdaviui prašant. Tiesa, Darbo kodekso 137 straipsnyje nėra numatyti nemokamų atostogų pagrindai dėl karantino ar kitos ekstremalios situacijos, nebent tai būtų aptarta įmonės kolektyvinėje sutartyje.

Vadovaujantis Darbo kodeksu, tiek kasmetinės atostogos, tiek nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo prašymu. Prieš priimdamas sprendimą prašyti darbdavio išleisti nemokamų atostogų, darbuotojas turi prisiminti, kaip keičiasi socialinės garantijos jų metu.

Jeigu už ilgiau nei vieną mėnesį nemokamas atostogas turintį darbuotoją nėra mokama valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmoka,tuomet jam nutrūksta socialinės garantijos, kurios visa apimtimi atsinaujina tikgrįžus į darbą.Todėl jeigu toks darbuotojas suserga, jis negauna ligos išmokos. Ligos pašalpa pradedama mokėti nuo tos dienos, kurią asmuo turėjo pradėti dirbti. Taip pat nemokamų atostogų metu nepriklauso ir motinystės išmokos. Nemokamose atostogose esantis susirgęs darbuotojas turėtų padengti gydymo išlaidas. Jeigu jam tektų slaugyti šeimos narį, jis negautų ligos išmokos šeimos nariui slaugyti.Kai nemokama valstybinio socialinio draudimo įmoka, nėra kaupiamas stažas ligos, motinystės, vaiko priežiūros atostogų išmokoms.

Darbo kodekse yra įteisinta nuostata, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma nemokamos atostogos iki dešimt darbo dienų per metus.Vadinasi, jei darbuotojas turi ilgesnes nei 10 darbo dienų nemokamas atostogas (išskyrus DK 137 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus), tai į stažą kasmetinėms atostogoms gauti įskaičiuojama tik 10 darbo dienų.

Reikia prisiminti, kad Darbo kodekse yra įteisintos kitokios darbo organizavimo formos, kurios gali būti naudingos šiuo metu. Tai – darbas nuotoliniu būdu, susitarimas dėl ne viso darbo laiko.Taip pat – gali būti skelbiama prastova ar dalinė prastova, darbdavio priimtas sprendimas dėl dalinio darbo nustatymo. Skelbiama, kad valstybė yra pasirengusi prisidėti prie darbo užmokesčio darbuotojams kompensavimo.

Jei turite daugiau klausimų, kviečiame konsultuotis su Valstybine darbo inspekcija arba įsilieti į socialinį dialogą internete adresu www.socdialogas.lt

 

projekto partneriu logo