Redakcijos archyvo nuotr.

Žemės ūkio produktų perdirbėjai aktyviai domisi galimybėmis išplėsti savo veiklą naudodamiesi Europos Sąjungos lėšomis. Tai įrodė pasibaigęs Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paraiškų priėmimas, kurio metu pateiktos 29 paraiškos 8 mln. eurų paramai gauti.

Daugiausia – 11 paraiškų – pateikta augalininkystės produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros, atliekų perdirbimo veiklai. Vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimo ir (ar) rinkodaros, atliekų perdirbimo veiklai gautos 7 paraiškos, mėsos produktų perdirbimui ir (ar) rinkodarai – 6, o pieno perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklai pateiktos 5 paraiškos.

Kooperatyvai (kooperatinės bendrovės) pateikė 10 projektų. Jiems KPP parama gali tapti stipria paskata plėstis ir stiprėti, tapti konkurencingiems rinkoje. Tai įrodo sėkmingi pavyzdžiai, kai už gautas paramos lėšas kooperatyvai ne tik palengvina savo veiklą, padaro ją efektyvesnę, bet ir plečia savo paslaugų spektrą.