P. Lileikio nuotr.

2017 m. šalies skerdyklose buvo paskersta 155,829 tūkst. galvijų ir pagaminta 40,882 tūkst. t galvijienos skerdenų – atitinkamai 6,56 ir 3,33 proc. mažiau, palyginti su 2016 m. Analizuojamu laikotarpiu mažėjo beveik visų amžiaus grupių galvijų skerdimų skaičius: jaučių (nuo 12 mėn.) – 28,28 proc. (iki 175 vnt.), bulių (nuo 24 mėn.) – 15,04 proc. (iki 11,646 tūkst. vnt.), veršelių (iki 8 mėn.) – 10,54 proc. (iki 6,876 tūkst. vnt.), jaunų galvijų prieauglio (nuo 8 iki 12 mėn.) – 9,81 proc. (1,352 tūkst. vnt.), karvių – 8,45 proc. (iki 70,757 tūkst. vnt.), telyčių (nuo 12 mėn. iki apsiveršiavimo) – 7,81 proc. (iki 22,797 tūkst. vnt.), o buliukų (nuo 12 iki 24 mėn. amžiaus), palyginti su 2016 m., buvo paskersta 1,49 proc. daugiau (iki 42,226 tūkst. vnt.). Daugiausia buvo paskersta karvių – 45,41 proc., buliukų – 27,10 proc. ir telyčių – 14,63 proc., mažiausiai – jaučių (nuo 12 mėn.) – 0,11 proc. ir jaunų galvijų prieauglio (nuo 8 iki 12 mėn.) – 0,87 proc. nuo visų skerdimų skaičiaus. Lietuvos skerdyklose grąžintinais pagrindais buvo paskersta 11,42 proc. galvijų. Paskerstų supirktų galvijų vidutinis skerdenos svoris per metus padidėjo 3,10 proc. ir sudarė 273,14 kg.

2017 m. pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 132,464 tūkst. galvijų – 5,73 proc. mažiau, palyginti su 2016 m. Nors praėjusiais metais Lietuvoje ir toliau vyravo neblogos (O) – 52,67 proc., menkos (P) – 32,61 proc. ir geros (R) – 12,10 proc. galvijų raumeningumo klasių skerdenos, nuo visų suklasifikuotų galvijų skaičiaus, tačiau, pastebima, kad galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatai Lietuvoje gerėjo, pavyzdžiui, 2017 m., palyginti su 2016 m., puikios (E) raumeningumo klasės padidėjo 31,71 proc., labai geros (U) – 4,28 proc., geros (R) – 2,71 proc., o neblogos (O) ir menkos (P) – sumažėjo, atitinkamai 10,85 ir 0,35 proc.

Galvijų skerdenų klasifikavimo rezultatai

*lyginant 2017 m. su 2016 m.

2017 m. vidutinė galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 112,22 EUR/100 kg, o supirkimo pagal skerdenas – 245,21 EUR/100 kg (įskaitant gabenimo išlaidas, kurios sudarė 8,03 EUR/100 kg skerdenų), tai atitinkamai 16,25 ir 11,28 proc. didesnės kainos, palyginti su 2016 m.