Esami ir buvę pajiesliečiai surėmė pečius – žmonės rinko ir renka pinigus kaimo šventovės – bažnyčios stogo remontui. Bažnyčioje darbai jau prasidėjo, nors dar nesurinkta visa reikiama pinigų suma. / Bendruomenės nuotr.

Esami ir buvę pajiesliečiai surėmė pečius – žmonės rinko ir renka pinigus kaimo šventovės – bažnyčios stogo remontui. Bažnyčioje darbai jau prasidėjo, nors dar nesurinkta visa reikiama pinigų suma. Tačiau Pajieslio dvasininkas Emilis Jotkus įsitikinęs, kad žmonių vienybė atves į šviesų rytojų. Jis tikras – iki Joninių bažnyčios stogas bus atnaujintas.

Noriai padeda

Šventės ateina ir praeina, o kasdienybė lieka. Ir rūpesčių nemažėja. Tačiau pajiesliškiams labai smagu, kad visos bendruomenės dėka tie rūpesčiai tampa lengvesni ir malonūs. Taip jie sako todėl, kad labai geranoriškai Pajieslio ir aplinkinių kaimų gyventojai prisidėjo prie lėšų rinkimo Pajieslio bažnyčios stogui atnaujinti akcijos.

Suprasdami kiekvieną žmogų, bendruomenės atstovai leidžia patiems nuspręsti ir pagal galimybes aukoti. Pasak renkančiųjų lėšas, gyventojai nuoširdūs ir dosnūs. Kadangi ši akcija dar tebevyksta, apie surinktas lėšas žmonės bus informuoti vėliau. Bendruomenės aktyvas labai dėkoja buvusiems Pajieslio vaikams, kurie taip pat nutarė prisidėti prie bendro reikalo. Atsiliepė žmonės netgi iš Vokietijos.

Labai reikalingas

„Pajieslio Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos, bažnyčia statyta 1857 metais, perstatyta 1913 metais. Bažnyčios stogas senas, šiferinis. Jį buvo būtina keisti. Mes tai darome su žmonių pagalba. Žmonės renka pinigėlius, aukoja. Labai graži ir prasminga akcija. Manau, dar šiemet iki Joninių stogas bus atnaujintas, nes šiandien jau dirba statybininkai. Darbai juda į priekį, tikiu, kad visų mūsų pastangomis stogas bus atnaujintas“, –  sakė klebonas kunigas Emilis Jotkus.

Nemaža suma

Iš viso stogui atnaujinti reikia 12 tūkstančių eurų. Bendruomenė jau didelę dalį pinigų yra surinkusi, tačiau pinigėlių rinkimas dar tęsiasi. Aktyviai aukoja ne tik esami Pajieslio gyventojai, bet ir anksčiau čia gyvenę. Bendruomenė sulaukė aukų iš Kėdainių, Kauno, Panevėžio.

Žmonės, kurie prisiminė savo tėvų žemę, kurie ir svetur gyvendami sako, jog čia jų bažnyčia, taip pat prisidėjo savo auka. Pajieslio bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems už supratimą, paramą ir gerumą.

 

Dimitrijus KUPRIJANOVAS