Truskavos kultūros centrą numatoma perkelti prie Truskavos seniūnijos pristatant priestatą. Taip pat skiriant kultūros darbuotojams dalį seniūnijai priklausančių patalpų. Priestatas atsirastų prieš seniūniją, kur dabar yra žalia veja ir automobilių stovėj / D. Kuprijanovo nuotr.

Truskavos bendruomenė susipriešino sužinojusi, kad rajono politikai nusprendė prie jų gyvenvietės  seniūnijos pastato pastatyti naują statinį – salę kaimo kultūros centrui beveik už pusę milijono eurų. Vieni gyventojai nevyniodami žodžių į vatą rėžia, kad valdžia taško pinigus. Esą truskaviečiams visiškai pakanka jau turimų salių, kurios naudojamos žmonių susiėjimams ir renginių organizavimui. Tačiau kiti, dirbantys kultūros centre, tikina, kad naujos salės statybos yra būtinos.

Lėšų naujo statinio statybai numatyta gauti iš Europos Sąjungos (ES), tačiau didesniąja dalimi turi prisidėti ir pati rajono savivaldybė. Iš ES gauti 196 tūkst. 608 eurai, o likusią sumą – kone 300 tūkst. eurų turės padengti pati savivaldybė. Tokia situacija itin keista, nes iki šiol vykdytiems projektams ES visuomet skirdavo didesniąją dalį lėšų, tad savivaldybei tekdavo prisidėti kur kas mažesne suma.

Pinigai jau numatyti, tačiau panašu, kad nueinanti valdžia dėl neaiškių priežasčių šį projektą kol kas sustabdė.

Regis, rajone eilinį kartą kartojasi ta pati situacija – projektas pradedamas įgyvendinti neatlikus namų darbų – savivaldybei iki galo neišsiaiškinus ir neišdiskutavus su bendruomene, ko išties jai reikia, neišsiaiškinus realių bendruomenės poreikių ir nepasiekus vieningo susitarimo.

„Prilipdys“ prie seniūnijos

Truskavos kultūros centrą numatoma perkelti prie Truskavos seniūnijos pristatant priestatą. Taip pat skiriant kultūros darbuotojams dalį seniūnijai priklausančių patalpų.

Priestatas atsirastų prieš seniūniją, kur dabar yra žalia veja ir automobilių stovėjimo aikštelė. Jame būtų įrengta didžiulė salė ir kitos patalpos kultūros centro veiklai.

Jau yra atlikti projektavimo darbai ir gautas statybos leidimas. Naujas statinys turėtų iškilti ir projektas baigtas įgyvendinti iki 2020 metų kovo 30 dienos.

Dabar Truskavos kultūros centro darbuotojai glaudžiasi štai tokiuose, nešildomuose ir drėgnuose  kabinetuose, kur pelija jų rūbai, genda instrumentai. D. Kuprijanovo nuotr.

Dabar Truskavos kultūros centro darbuotojai glaudžiasi štai tokiuose, nešildomuose ir drėgnuose kabinetuose, kur pelija jų rūbai, genda instrumentai. D. Kuprijanovo nuotr.

Kultūros centro darbuotojai džiaugiasiTokiu valdžios sprendimu džiaugiasi Truskavos kultūros centro darbuotojai.

„Dabar Truskavos kultūros centro scenoje stovi kibirai tam, kad lietaus vanduo negadintų scenos konstrukcijų, nes pro stogą laša vanduo.

Patalpos žiemos metu yra visiškai nešildomos. Jose negalime laikyti rūbų, nes jie pelija. Instrumentai genda. Pavyzdžiui, akordeono dumplės atsiklijavo dėl didžiulės drėgmės.

Ne ką geriau ir kai įjungiame aparatūrą – ji pradeda rasoti ir taip pat genda. Elektros instaliacija žiežirbuoja, traška. Sąlygos iš tikrųjų yra labai baisios“, – dėstė Truskavos kultūros centro direktorė Violeta Valionienė.

Negali prisikviesti

„O dar baisiau tai, kad mes net neturime tualetų.

Pirmame aukšte, kur patalpos išnuomotos bendruomenės centrui, yra bendro naudojimo tualetai. Bet žiemos metu jie yra nenaudojami. Nėra vandens. Viskas užšąla.

Mes negalime net kitų kolektyvų pasikviesti. Juk žmogui reikia tualeto, reikia ir rankas nusiplauti. Kolektyvai nenori pas mus atvažiuoti koncertuoti. Bet kuo kalti paprasti truskaviečiai? Kažkas baisaus pas mus“, – atsiduso kultūros įstaigos vadovė ir teigė, kad labai laukia, kada bus pastatytas naujasis priestatas, kuriame kultūros darbuotojai galės jaustis patogiai.

Nesupranta nepritariančių

Tačiau ne visi truskaviečiai mano, kad norint išspręsti kultūros centro problemas, reikia statyti naują statinį.

Nepritariantys šiai idėjai sako, kad reikėtų tik paremontuoti senąsias patalpas ir kultūros darbuotojai gyventų puikiai.

V. Valionienė, paklausta apie naujo statinio statyboms nepritariančius žmones, nedaugžodžiavo. Moteris sakė nesuprantanti, kaip galima nepritarti naujoms statyboms.

„Žinau, kad yra asmenų, kurie nenori, kad mes kraustytumėmės iš šio pastato. Manau, kad jie yra suinteresuoti mus laikyti čia. Bet mes norime atsinaujinti, norime, kad žmonėms būtų gerai, kad jie eitų į koncertus, į kultūrinius renginius.

Tiesą sakant, man labai keista, kad yra nepritariančių kultūros centro gaivinimui, atnaujinimui.

O nepritaria tie, kurie patys renginiuose nedalyvauja, o aiškina visiems, kam tik gali. Mes žinome, ko mums reikia, mes, kultūros darbuotojai, žinome, ko reikia paprastam žmogui. Trsukaviečiai nusipelnė gyventi visavertį kultūrinį gyvenimą naujose patalpose“, – įsitikinusi V. Valionienė.

Rinko parašus

Tačiau tie truskaviečiai, kurie nepritaria naujo kultūros centro priestato statyboms ir paties centro perkėlimui į seniūnijos pastatą, jau surinko parašus ir kreipėsi į savivaldybės tarybos narius, teigdami, kad naujos salės tikrai nereikia ir kad tereikia suremontuoti senąjį pastatą.

Visuomeninės organizacijos Truskavos bendruomenės centro pirmininkė Ieva Šipelienė nesupranta tokių Truskavos kultūros centro darbuotojų norų ir juos vadina visišku absurdu.

„Mes manome, kad toks projektas yra pinigų švaistymas. Naujos salės statyba yra visiškai nereikalinga.

Tos salė nori tik kultūros namų darbuotojai. O kaimo žmonės mano kitaip.

Juk logiškai mąstant, kaimas tikrai nedidėja, o mažėja, tad kam reikia švaistyti pinigus ir statyti naujas sales, o kitus pastatus palikti vaiduokliais?

Kultūros namai turi didžiausias sales, jas tik reiktų atnaujinti, ir viskas ten būtų gerai. Naujos salės statybai mes tikrai nepritariame.

Negirdėjau, kad paprasti žmonės to norėtų. Labiausiai nori darbuotojai, kuriems neva šalta, kurie negali pasišildyti. Juokingai atrodo ir tiek“, – komentavo bendruomenės pirmininkė I. Šipelienė.

Žmonės net parašus ėmė rinkti ir kreipėsi į savivaldybės tarybos narius, aiškindami, kad naujos salės tikrai nereikia, tereikia suremontuoti senąjį pastatą. D. Kuprijanovo nuotr.

Žmonės net parašus ėmė rinkti ir kreipėsi į savivaldybės tarybos narius, aiškindami, kad naujos salės tikrai nereikia, tereikia suremontuoti senąjį pastatą. D. Kuprijanovo nuotr.

Stojo piestuTai, kad naujos salės Truskavai reikia, pareiškė ir Truskavos kultūros centro meno vadovas ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Valionis. Jis pažymėjo, kad kaime kultūrą būtina puoselėti.

„Jūs net nejuokaukit. Pažiūrėkit, kokiomis sąlygomis mes gyvename. Grindys kabinetuose išpuvusios, vanduo varva pro stogą. Kas sako, kad salės nereikia, tas visiškai nieko nesupranta. Juk mes gyvename tragiškomis sąlygomis, kaip mums repetuoti? Kaip koncertus ruošti? Kaip žmonėms čia rinktis? Atsikvošėkime ir tęskime darbus“, – kvietė K. Valionis.

Paaiškėjo, kad projektas sustabdytas

Truskaviečių pusėn stojo ir rajono tarybos narė Nijolė Naujokienė: „Apie tai, kad kultūros centro patalpos turi būti sutvarkytos ir taip neturi dirbti kultūros darbuotojai, abejonių net nekyla.

Šį klausimą aš kėliau jau prieš daug metų – savivaldybė buvo įsipareigojusi sutvarkyti ir paruošti kultūros centro patalpas sudarydama geras sąlygas tiek darbuotojams, tiek į renginius ateinantiems ar įvairių kultūrinių kolektyvų veikloje dalyvaujantiems žmonėms.

Tikėjausi, kad šie darbai bus padaryti ženkliai greičiau, tačiau kaip matome, iš esmės per ketverius metus jie nepajudėjo, o kai iškėliau klausimą dėl šio projekto Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje, savivaldybės Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė pasakė, kad projektas pradėtas, bet šiuo metu yra sustabdytas jo įgyvendinimas.

Tai blogi signalai. Blogai, kad nepriimtas vieningas bendruomenės susitarimas, o pradėtas vykdyti projektas galiausiai yra sustabdomas. Prarandame laiką, o žmonės dėl to kenčia.

Aš girdžiu didelį ir pagrįstą rajono tarybos nario Kęstučio Valionio susirūpinimą ir man labai priimtinas mero Valentino Tamulio pasakymas, kad jis pasiruošęs šituos procesus spartinti, tačiau tik prieš tai susitikus su bendruomene, išsiaiškinus realią situaciją ir vieningai susitarus, ko iš tikrųjų žmonėms reikia – ar naujos salės statybos, ar senųjų patalpų visiškos rekonstrukcijos.“

Kas svarbu žmogui?

Panašu, kad vieni įtakingiausių truskaviečių nejuokais susipliekė. Nei viena, nei kita pusė nesiruošia nusileisti.

Truskavos seniūnas Vytautas Zakaryza ragina abi puses tartis ir priimti geriausią sprendimą. Seniūnas šiuo klausimu laikosi neutralios pozicijos.  Jis sako, kad svarbiausia yra kaimo žmonių interesai.

„Reikia daryti taip, kad kaimo žmonėms būtų geriau. Kad visiems truskaviečiams būtų geriau. Negalime žiūrėti tik vienų ar kitų interesų. Aš bendrauju su abiem pusėmis, išklausau jų nuomones. Akivaizdu, kad jos yra skirtingos, kad požiūriai skiriasi.

Kaimo žmogus, kuris ėjo į kultūrinius renginius, eis ir į seną, ir į naują salę. Tie, kurie ėjo, eis, kurie nėjo, neis. Taip visuomet buvo.

O iškils nauja salė ar ne – pamatysime netolimoje ateityje. Noriu, kad būtų priimtas geriausias žmonėms sprendimas, nes viskas turi būti daroma dėl paprastų žmonių“, – apibendrino V. Zakaryza.

 

Dimitrijus KUPRIJANOVAS