Bendrovės nuotr.

2017 metais Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto institutas pradėjo vykdyti projektą „Produkcijos savikainą mažinančių bei saugą ir kokybę gerinančių fermentinių sūrių technologijų pritaikymas gamybai ūkiuose bei mažose įmonėse“. Jį įgyvendinant parengta metodika, pagal kurią atliekami parodomieji bandymai šalies ūkininkų ūkiuose ir mažose pieno perdirbimo įmonėse, suburtos pasidalijimo patirtimi grupės. Taip pat bus surengti pasidalijimo patirtimi renginiai – lauko dienos, informaciniai seminarai, baigiamoji konferencija.

Remia Europos Sąjunga

Projektas „Produkcijos savikainą mažinančių bei saugą ir kokybę gerinančių fermentinių sūrių technologijų pritaikymas gamybai ūkiuose bei mažose įmonėse“ yra remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Jis bus vykdomas dvejus metus.

Pasak projekto vykdytojų, dabartinė padėtis Europos pieno sektoriuje verčia pieno tiekėjus, ypač ūkininkus ir mažas pieno perdirbimo įmones, ieškoti gamybos kainos mažinimo resursų. Manoma, kad šviežių ir brandinamų fermentinių sūrių gamyba gali padėti kompensuoti sumažėjusias pieno supirkimo kainas ir išlaikyti bent minimalų pelningumą.

KTU Maisto instituto mokslininkai, vykdydami parodomuosius bandymus, taikys inovatyvias resursus taupančias technologijas, galinčias padidinti ne tik produkcijos išeigą, bet ir kokybę bei saugą.

Taikant šias technologijas sūrių gamybai skirtas pienas bus apdorojamas aukšta temperatūra. Tai padeda padidinti produkto išeigą, maistinę ir biologinę vertę. Bus naudojama laipsninė arba šalta pieno fermentacija ir pieno brandinimas – procesai, pagerinantys termiškai apdoroto pieno technologines savybes, sumažinantys brangiai kainuojančių fermentinių preparatų bei raugo sąnaudas. Atliekant technologines gamybos operacijas bus naudojami programuojami technologiniai aukštatemperatūrio pieno apdorojimo, jo šaltos bei laipsninės fermentacijos, brandinimo režimai, taikomas vakuuminis produktų išfasavimas.

Teiks ekonominę naudą

Tikimasi, kad, didinant produkcijos išeigą, liks mažiau pieno perdirbimo antrinių žaliavų, kurios, jei nėra racionaliai panaudojamos, teršia aplinką.

Todėl, pritaikius rekomenduojamą inovatyvų savikainos mažinimo būdą, bus pasiekta ir tiesioginė aplinkosaugos gerinimo
nauda.

Projekto „Produkcijos savikainą mažinančių bei saugą ir kokybę gerinančių fermentinių sūrių technologijų pritaikymas gamybai ūkiuose bei mažose įmonėse“ vadovas Antanas Šarkinas sakė, kad KTU Maisto instituto mokslininkai jau atlieka parodomuosius bandymus ūkiuose.

„Pirmieji parodomieji bandymai ūkiuose jau vykdomi. Juos vykdo kompetentingi, patyrę specialistai. Bandymai bus atliekami 13 ūkių, taip pat bus surengtos lauko dienos, seminarai ir konferencija bei parengtos rekomendacijos. Pastarosios turėtų pasiekti visus ūkius ir teikti jiems ekonominę naudą“, – sakė A.Šarkinas.

Teigiama, kad projekto metu pagal parengtą parodomojo bandymo metodiką bus įvertintas konkretus šios technologijos taikymo poveikis pieno ūkiuose, o įvykdžius projektą reali sklaida pasieks ne mažiau kaip 300 galutinių naudos gavėjų. Tikimasi, kad minėtą technologiją pritaikys ir savikainą sumažins bent 20 proc. ūkių (60 ūkių).