Taip atrodo senoji dvokianti fekalijų duobė, kurios nesugebama nei išvalyti, nei panaikinti. Siurbti trukdo duobės turinys, užpiltas žemes kaipmat iškeliantis į paviršių.

Pusiau skusta, pusiau lupta. Taip galima būtų pavadinti situaciją, šiuo metu esančią Biržuose, Vėjo gatvėje, šalia vadinamųjų „barakų“.
Naikinant dvokiančias neišbetonuotas fekalijų duobes buvo iškastos naujos. Tačiau viena, vos įkasta, įdubo. Kita duobė pradėta tvarkyti, bet darbai neatlikti iki galo.
Senos fekalijų iš duobės, kuri pilna visokio šlamšto, išsiurbti nesugebama.

Kyla pavojus saugumui

Į redakciją kreipėsi Vėjo gatvėje, vadinamuosiuose „barakuose“, gyvenantys žmonės.
Jie kalbėjo, kad po publikacijų „Šiaurės rytuose“ apie netvarkomas fekalijų duobes šalia daugiabučio namo ledai pajudėjo. UAB „Biržų butų ūkis“ darbuotojai šalia namų iškasė buvusias fekalijų duobes. Tačiau jų iki galo nesutvarkė.

„Atvažiuokite ir pasižiūrėkite. Iki nelaimės vienas žingsnis. Ir vaikas, ir šiaip tamsoje klaidžiojantis žmogus gali įgriūti. Kada baigsis tokia netvarka?“- klausė paskambinusi moteris.
Iš tiesų šalia Vėjo gatvės 20 numeriu pažymėto namo – naujai sutvarkyta fekalijų duobė. Bėda ta, kad jos kraštai sudubę. Žmonės baiminasi į duobę pilti paplavas, kad neprasmegtų.
Prie Vėjo gatvės 17 ir 19 namų esančios fekalijų duobės dangtį atstojo betoninė plokštė. Dabar ir ši nukelta. Dvokiančio skysčio pilna duobė liko neuždengta, ji aptverta tik sukaltų lentų tvorele.

Nesitikėjo kad žmonės taip gyvena

„Šiaurės rytai“ jau rašė, kad vasaros pradžioje Biržų savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas su savivaldybės specialistais bei gamtosaugininkais į Vėjo gatvę nuvyko po publikacijos „Šiaurės rytuose“.
Buvo rašoma, kad prie Vėjo gatvės esančių 17 ir 19 numeriais pažymėtų daugiabučių yra nesandari atliekų duobė. Nuotekos patenka į netoliese esantį šulinį. Tvyro smarvė, kyla musių spiečiai.
Žmones kamuoja ir tuntai prisiveisusių žiurkių.

„Daviau komandą specialistams atlikti paskaičiavimus. Pirmiausia reikia sutvarkyti nesandarius įrenginius. Agituosime žmones keltis į Vabalninką, kur yra laisvų socialinių būstų. Reikia žmonėms sudaryti normalias sąlygas gyventi“, – tąsyk kalbėjo savivaldybės administracijos direktorius. Buvo duotas nurodymas pasamdyti graužikus naikinančią įmonę, kad būtų naikinamos žiurkės.

„Nesitikėjau, kad žmonės dar taip gyvena. Aš neįsivaizdavau, kad tokia situacija gali būti.
Visi žino, bet tiek metų niekas nieko nedaro. Baisu“, – kalbėjo V. Eidukas.

Negali ištraukti senos duobės

Darbus vykdančios UAB „Biržų butų ūkis“ projektų vadovas Rimantas Kėželis sakė žinąs situaciją.
Prie visų trijų Vėjo gatvėje esančių „barakų“ iškastos naujos duobės, skirtos paplavoms. Darbai iki galo pagal nustatytą terminą turi būti atliekami iki sausio 5 dienos.

Į žemėje esančią duobę įleisti iš gamyklos pirkti betono žiedai. Apatinis – su įbetonuotu dugnu. Žiedai iškelti su paaukštinimu. Ant viršaus uždėtos grotos, pro kurias į duobę pilamos atliekos.
„Kai aukštesnėse instancijose atlikome derinimus, mūsų nesuprato, ką čia darome. Klausė, kodėl nejungiame prie miesto kanalizacijos. Niekas nesuprato, kad dar taip būna“, – sakė R. Kėželis.
Anot jo, prie Vėjo gatvės 20 namo talpyklos esantis įgriuvimas bus greitai aplygintas. Žemė įdubo, nes ji susigulėjo.

Dėl senosios duobės prie Vėjo 17 ir 19 namų yra kita problema. Gyventojai paplavas jau pila į naują įrengtą duobę. Bet senosios duobės „Biržų butų ūkio“ darbuotojai niekaip negali užpilti, nes dvokiantis skystis kyla į viršų.
O išsiurbti jos irgi negali, nes į duobę primesta skudurų, plastikinių ir stiklinių butelių bei kitokio šlamšto. Pumpuojant į cisterną jis užkemša žarną.
Šiuo metu planuojama duobę užpilti pjuvenomis ir bandyti ją tokiu būdu „iškabliuoti“.

Jurgita Morkūnienė

Biržų krašto laikraštis „Šiaurės rytai“