Renginio vedėja K.Kazlauskaitė kalbino konkurso „Pažangiausi metų ūkiai 2016“ vienus iš nugalėtojų Alę ir Valdą Deksnius. V. Tavorienės nuotr.

Tradicinėje Rokiškio rajono žemdirbių šventėje buvo iškilmingai pagerbti metų  pažangiausi, sumaniausi, išradingiausi ir kantriausi ūkininkai. Juos sveikinę verslo partneriai ir valdžios atstovai reiškė pagarbą ir net klaupėsi scenoje.

Pagerbė pažangiausius

Žemdirbių metų pabaigtuvės – šventė, kurioje pašlovinamas nelengvas žemės ūkio produkcijos gamintojų triūsas. Rokiškėnai dirba mažiau našiose žemėse, tad, norint išlaikyti ūkius, ypač kai gamta nebūna maloninga, jiems reikia vis daugiau išradingumo ir kantrybės. Todėl šiemet šventės organizatoriai įsteigė daug įvairių nominacijų ne tik už žemės ūkio veiklą, bet ir kūrybiškumą kitose srityse, pasiryžimą likti dirbti kaime.

Kaip iš gausybės rago žemdirbiams sveikinimų ir linkėjimų pažėrė valdžios atstovai ir verslo partneriai. Renginio vedėja aktorė Kristina Kazlauskaitė, įkūnijusi savo personažą – Zitą iš Mažeikių, nusilenkė žemdirbiams. Ja pasekė ir scenoje ant kelių atsiklaupė artistiškumo nestokojantis Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis. Dėmesio centre atsidūrę ūkininkai išsakė pageidavimą, kad valdžia neatsakingais sprendimais netrukdytų jiems dirbti.

Konkurso „Pažangiausi metų ūkiai 2016“ laimėtojų apdovanojimai buvo išdalyti javų augintojams Hendrikui ir Danguolei Piskarskams, ekologinio ūkio savininkams Egdūnui Obelinskui ir Ramunei Raugaitei. Jaunųjų ūkininkų grupėje laimėjo augalininkystės ūkio savininkas Robertas Strumskis.

Ūkininkų, dirbančių iki 100 ha žemės, grupėje pirmosios vietos laurai atiteko pieno gamintojams Alei ir Valdui Deksniams. Be kitų apdovanojimų, jiems buvo įteikta ir „Valstiečių laikraščio“ prenumerata.

„Atrodo, kad krizę iškentėjome, nepasidavėme. Dabar situacija šiek tiek pagerėjo. Aišku, žiemą visada kainos pakyla, tačiau sumažėja pieno gamyba. Taigi, nors žaliava pabrangsta, ūkio pajamos lieka tos pačios. Pienininkams niekada nebuvo lengva“, – sakė nuo 2003-iųjų pieno ūkį puoselėjantys ir ateityje sūnui Andriui jį perleisti ketinantys Deksniai.

Atkakliausi nepasidavė

Už ištvermingumą ir didelę meilę žemei buvo pagerbti ūkininkai Vladas Dulkė ir Jonas Butkus. Rūtai ir Andriui Giedraičiams bei Nerijui Krisiūnui teko apdovanojimas už pavyzdingą augalininkystės ūkį. O už kryptingą augalininkystės ūkio puoselėjimą apdovanoti Eldevinas Gražys, Irmantas Seibutis, Vytautas Krasauskas ir Artūras Strumskis. Gediminas ir Sandra Pagiriai buvo įvertinti už intensyvią ūkio plėtrą.
Šventės organizatoriai duoklę atidavė ir nelengvą metą išgyvenantiems pieno gamintojams. Nominacijos „Atkakliausias ūkininkas“ už nepasidavimą pieno antipolitikai laimėtojais tapo Vidmantas ir Vita Gasparavičiai, Algirdas ir Aldona Kurlavičiai, Petras ir Galina Žiukeliai, Gražina ir Romualdas Šimėnai, Idalija ir Augutis Mackai. Kooperatyvo „Eko tikslas“ vadovas Mindaugas Petkevičius su žmona Kristina buvo apdovanoti už ekologijos ir kooperacijos sklaidą. Dalius Andriūnas buvo pavadintas paukščių karaliumi ir pagerbtas už pomėgį, virtusį pavyzdiniu paukštininkystės ūkiu.

Neatskleisti talentai

Šiemet nuspręsta įvertinti ir tuos ūkininkus, kurie pasižymėjo ne tik žemės ūkio veikloje. Valdas ir Loreta Kalniečiai, Rolandas ir Aurelija Vošteriai sulaukė įvertinimo už gebėjimą techniką prikelti antram gyvenimui. Nominacijos „Neatskleistas talentas“ nugalėtojais tapo Saulius ir Edita Riaubos, Eimutis ir Miglė Savickai, Antanina Lekandrienė ir Antanas Kazlauskas.

Apie pusantro šimto Lietuvos juodgalvių avių auginantis Petras Šiaučiūnas pelnė padėką už tai, kad sugeba puoselėti prosenelio dailininko Justino Vienožinskio paveldą ir pavyzdingai ūkininkauti.

Nominacijos „Optimistas“ laimėtojais tapo Aušrys ir Vida Žiukeliai (už pavyzdingai tvarkomą sodybą ir ekologinį ūkį) bei Vidmantas ir Jūratė Pitrėnai (už darbštumą ir natūrinio ūkio puoselėjimą). Šventės rengėjai pastebėjo ir tuos, kurie neišėjo iš sodžiaus ir liko kurtis kaime. Šis apdovanojimas atiteko Rokui Raupiui ir Justui Vojegai.

Sveikindama kolegas, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovė Dalia Lūžienė-Malijonienė sakė, kad apdovanojimų buvo verti kur kas daugiau tyliai ir kantriai dirbančių ūkininkų. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Jolanta Jasiūnienė padėkojo šventės rėmėjams, kurie kasmet darosi vis dosnesni.

Šventėje iškilmingai pagerbtas buvęs ilgametis Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovas Vytautas Šlikas. Austine juosta apjuostas žemdirbių patriarchas rėžė kalbą ir paragino kolegas nenuolaidžiauti nei valdžiai, nei verslo partneriams, kurie stengiasi ūkininkams nudirti paskutinį kailį.

Renginyje buvo apdovanoti ir rudeninio arimo konkurso dalyviai ir nugalėtojai. Pirmą vietą pelnė Rimgaudas Matiukas, antrą – Alvydas Varnas, o trečios vietos laimėtoju tapo Michailas Griunevas.